אאא

שניים מראשי השב"כ לשעבר, פתחו במלחמה נגד הפטור משרות צבאי הניתן לבנות מטעמי הכרה דתית. השרים ידונו בהצעה כבר ביום ראשון הקרוב.

שני חברי הכנסת מ"קדימה" יואל חסון וגדעון עזרא שהיו בעבר סגני ראש השב"כ הגישו היום לועדת השרים לחקיקה הצעה ולפיה רק מי שלמדה מספר שנים בבית ספר דתי המוכר על ידי המדינה תקבל פטור משרות. אל ההצעה הצטרפו ח"כ משה (מוץ) מטלון (אחיו של מ"מ ראש עיריית ירושלים) וח"כ אריה ביבי שהיה מפקד משטרת ירושלים.

להצעת החוק שלהם נתנו את השם הנבזי "משתמטות בשם הדת", המוכיח יותר מכל על כוונתם והמגמה שבהצעתם.

על-פי ההצעה, נערות דתיות המעוניינות בקבלת פטור משירות בצה"ל מטעמי הכרה דתית, תידרשנה להצהיר כי למדו במוסד חינוכי-דתי ולהציג אישור רשמי ממוסד זה. ח"כ ישראל חסון, יוזם ההצעה אמר אתמול כי הוא "מקווה שהקואליציה המתהדרת בתארים כמו "המחנה הלאומי" תעמוד במבחן ולא תסכל את ההצעה".

על-פי ההצעה, תידרשנה אותן נערות להצהיר בנוסף לנדרש מהן כיום, כי למדו במשך שנתיים לפחות בשלוש השנים שקדמו להגשת התצהיר במוסד חינוכי-דתי שאישר שר הביטחון לאחר התייעצות עם שר החינוך. עוד מוצע, כי תוטל עליהן החובה לצרף לתצהיר אישור רשמי מהמוסד בו למדו.

למרות זאת, במקרים שבהם לא למדה נערה במוסד חינוכי מעין זה, מציע ח"כ חסון לחייב את הנערה להתייצב בלשכת הגיוס, להירשם ולקבוע בקשה לראיון מול מפקד הלשכה או מי שמונה מטעמו, כדי לנסות ולשכנע את אנשי לשכת הגיוס, במהלך ריאיון עמה, כי יש טעמים מיוחדים המצדיקים זאת.

כיום, על-פי החוק, נדרשות המעוניינות בקבלת פטור משירות חובה בצה"ל מטעמי הכרה דתית להגיש רק תצהיר בפני שופט או דיין בבית דין רבני, לפיו טעמים שבהכרה דתית מונעים אותן מלשרת בשירות בטחון, הן שומרות על כשרות בבית ומחוצה לו והן אינן נוסעת בשבת. לאחר מסירת תצהיר זה, הן פטורות משירות ביטחון.

על פי ההצעה לא תוכלנה בנות דתיות במוסדות חרדיים שאינם קשורים למשרד החינוך ואינם מוכרים על ידי המדינה לקבל את האישור המבוקש.

בוועדת השרים לחקיקה יושבים גם כמה שרים דתיים ואלו ינסו ביום ראשון להסיר את ההצעה מעל הפרק עוד בשלב המקדמי שלה.