אאא

המאבק בישיבת כנסת יצחק- חדרה: ביום ראשון הקרוב, צפויים עשרות ראשי ישיבות להגיע אל מעונו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן בבני ברק, על מנת ולהביע תמיכה הן בהחלטות מועצת גדולי התורה שבנשיאותו בנושא המאבק בגזירת הגיוס, ובנוסף להביע תמיכה בישיבה החדשה "תורה בתפארתה" ובמאבק בישיבת חדרה.

"מטרת הכינוס הינה להוכיח קבל עם ועדה כי רוב רובו הגדול והמוחץ של עולם התורה ובכללם ראשי הישיבות, הדיינים והרבנים רואים עצמם כפופים בצורה מוחלטת לגדולי ישראל ובראשם מנהיג הדור מרן הגראי"ל שטיינמן" אומרים בסביבת ראש הישיבה.

לאירוע, כך על פי הדיווח ב'קו החשיפות', הוזמן גם הגר"ש נוביק - ר"י חדרה-קריית ספר שהינו אחיו של הגר"ט נוביק משגיח ישיבת כנסת יצחק בחדרה, ולדברי העסקנים באם יחרים את הכנס הרי שיוכח לעין כל כי "גם ישיבתו אינה נשמעת לגדולי הדור".

בתוך כך, הכחיש היום הגאון רבי יהשוע אייכנשטיין ר"י יד אהרון וממקורביו של מרן הגראי"ל דברים שפורסמו בשמו בשבוע האחרון ולפיהם דעתו של הגראי"ל הינה שאין לעזוב את ישיבת כנסת יצחק חדרה. הרב אייכנשטיין כותב כעת כי זו היתה דעתו לפני שהרב שטיינמן החליט אחרת, אולם כעת "על כל מי שרוצה לגדול בתורה באופן הראוי לצאת משם".

בתחילת מכתבו כותב הרב אייכנשטיין כי "מה שאמרתי היה לפני ההחלטה הסופית של מרן ראש הישיבה שליט"א, ודעתו לא נוחה מהרוח שיש בישיבה, ויש סכנה שמי שלומד שם עכשיו בקלות יכול לבוא לזלזל בכבוד התורה של גדולי הדור".

יצויין כי בימים האחרונים מופץ בבתים ובתיבות המיילים קונטרס בשם "חדרה הישנה וחדרה החדשה" בו מוסברים כל ה"קילקולים" שנוצרו לשיטת מתנגדי הפלג הירושלמי בישיבה הוותיקה.