אאא

הפילוג הליטאי וסערת 'המשיח' בשבת האחרונה ערך הגרא"י סולובייציק שמחת אופרוף לרגל נישואי בנו, באחת ההזדמנויות במהלך השבת החגיגית התבטא ראש ישיבת בריסק בפני קבוצת מקורבים על הפילוג תוך שהוא תוקף בחריפות את אנשי "הפלג הירושלמי".

"גאון אחד נכנס לביקור בביתו של ר' יחזקאל אברמסקי זצ"ל וראה על השולחן בסמוך אליו ספר שעוסק ב'ציפייה למשיח' שחיבר אדם בן זמנינו", סיפר הגרא"י, "מיד הוא פנה אל ר' חצקל' ושאל: 'מה הספר הזה עושה אצלך על השולחן?', השיב לו ר' חצקל': 'לפניך נכנס כאן יהודי שאיני מכיר והביא לי את הספר הזה שהוא חיבר'".

"והוסיף ר' חצקל': 'פעם נכנס לרוגוטשובער יהודי שהיה מאוד מוטרד ושאל מה עושים ואיך מחזקים בציבור את העניין של אמונה בביאת המשיח? השיב לו הרוגוטשובער: פרנסה כבר יש לך? אוכל לאשתך ולילדים אתה נותן? קודם כל תדאג לעניינים הללו אחר כך תדאג למשיח. סיים ר' חצקל': גם אני רציתי לשאול את היהודי שחיבר את הספר הזה האם פרנסה כבר יש לך? אוכל לאשתך ולילדים אתה נותן? אלא שנמנעתי רק מפני שחסתי על כבודו", הוסיף הגרא"י לספר.

לאחר המעשה, דיבר בענייני הפילוג ואמר: "הבאנדע חברה (כנופיית הבנדיטים. י"כ) האלו, נעבאך, הרסו להם את כל ה'קנאות'. לפי החוק החדש של הממשלה, בשלוש השנים הקרובות נושא הגיוס לא יהיה על סדר היום הציבורי. אוי ווי, מה עושים? איך מכניסים לציבור שהכל זה רק "קנאות" ו"קנאות" אם אף אחד כבר לא מדבר על הגיוס לצבא? הנה הם מצאו רעיון חדש! לדבר על משיח! קנאות על משיח!".

"מה אתם חושבים", עקץ הגרא"י סולובייציק: "ייגמר העניין של משיח הם ישתקו? תשכחו מזה! מחר הם ידברו על "שמיטה", שנה הבאה זה כבר שמיטה, מה רע להיות קנאי על "שמיטה"? אולי זה ימצא חן בעיני אנשים מסוימים ויגדיל להם את המפלגה. אבל אל תדאגו, ייגמר שמיטה הם יעברו לדבר על "קברים", "אתרא קדישא" עוד יהיו פשרנים לעומתם. ייגמר "קברים" הם יפגינו על "שבת", ייגמר שבת הם ימצאו עניינים חדשים. רק אל תדאגו להם".

"קרוב לחמישים שנה אני מכיר את הבאנדע חברה האלו, הם לא יבחלו בשום אמצעי, עד שלא יישארו ילד וילדה שלא יפקפקו בביאת המשיח, הם לא יירגעו! בלי שום אחריות על הציבור, ממש הפקרות", תקף הגרא"י, "כל ילד צריך לדעת שיש מחלוקת אם יש משיח או אין משיח והכל כדי שכולם יידעו שהם הקנאים שפוסקים שיש משיח, ב"ה שיש משיח, שרעקלאך, מופקרים ממש, להם כמובן זה מיותר לומר שידאגו קודם לפרנסה שלהם לפני שהם דואגים למשיח כי אצלם הדאגה החדשה למשיח זה גופא הפרנסה שלהם, פרנסה כידוע יכולה להתחלף כל הזמן. אז הם באמת דואגים רק לפרנסה שלהם, מה יש לומר להם? תחליפו פרנסה? הם מחליפים כל הזמן".