אאא

מהו ראש השנה?

ראש השנה הוא יום הדין, בו כל באי עולם נידונים על מעשיהם, ונשפטים לשנה הבאה לטוב או למוטב. מלבד זה, ראש השנה הוא גם יום טוב רגיל, שבו צריך לשמוח כמו בכל יום טוב, ולא לעשות מלאכה כמו בכל יום טוב. מלבד זאת יש בראש השנה יש מצווה מיוחדת מהתורה של תקיעת שופר, אבל למרות זאת חז"ל תיקנו שלא יתקעו בשופר אם חל ראש השנה בשבת, כמו בשנה זו.

ערב ראש השנה

בערב ראש השנה בבוקר נוהגים בבתי הכנסת לעשות התרת נדרים, להתיר את הנדרים וההתחייבויות שנשכחו. ויאמר בלשון שמבין. וראוי לדעת, שהתרת נדרים לא מתירה לעבור על נדר, וכל מי שמתכוון בזמן שהוא נודר לקיים למרות התרת הנדרים, ההתרה לא תתיר את הנדר.

בכל חודש אלול תוקעים בשופר, אבל בערב ראש השנה לא תוקעים, כדי להבדיל בין תקיעות של רשות באלול לתקיעות של חובה בראש השנה.

ערב ראש השנה הוא יום צום, ויש להתענות בו עד אחרי מנחה.

יש נוהגים ללכת לבתי הקברות להתפלל בערב ראש השנה, ויש להיזהר מאד לא לבקש מהמתים עצמם, אלא להתפלל לקב"ה שיעזור לנו בזכות המתים. ההולכים לבית הקברות, אם לא היו שם שלושים יום צריכים לברך אשר יצר אתכם בדין וכו´.

ראוי להיזהר לא לקרוא כתב בולט על גבי הקבר כיון שקשה לשכחה. מי שהתפלל על קבר מסוים והלך משם, ראוי שלא יחזור באותו היום לאותו הקבר.

אדם שפגע בחבירו, ראוי שיבקש ממנו מחילה כבר בערב ראש השנה ולא ימתין עד ערב יום הכיפורים.

ראוי לעסוק בכל היום כולו בתורה ובמצוות ובתשובה.

ליל ראש השנה

לאחר תפילת ערבית, מברכים איש את רעהו - לשנה טובה תכתב (ותחתם).

בסעודה נוהגים לעשות סימנים לשנה טובה: טובלים תפוח בדבש, שתהיה שנה טובה ומתוקה; אוכלים ראש של כבש או של דג, שנהיה לראש ולא לזנב; אוכלים דגים, שנזכה לפרות ולרבות כמותם; אוכלים כרתי, רוביא, סילקא, ועוד. וכן כל מין של אוכל שיש לו משמעות טובה יש נוהגים לאוכלו.

מאכלי ראש השנה

אין אוכלים אגוזים בראש השנה, כי אגוז בגימטריא חט(א), וכן בגלל שאגוז גורם לליחה מרובה ויקשה על התפילות. אין אוכלים דברים חמוצים או מרירים בראש השנה. נוהגים לאכול דברים מתוקים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

תפילות ראש השנה

מנהגי התפילות בראש השנה שונים מעדה לעדה וממגזר למגזר, וכל אחד יתפלל כמנהג אבותיו. היום המחזורים מצויים לרוב, וכל אחד יכול לבדוק את סדר התפילה בקלות.

תקיעת שופר

בראש השנה בבוקר תוקעים בשופר. ברוב השנים תוקעים בשני הימים של ראש השנה, אבל השנה כיון שהיום הראשון חל בשבת, אין תוקעים בו בשופר.

מנהגי תקיעות השופר שונים מעדה לעדה, ויש לנהוג כמסורת אבות.

מנחה

יש נוהגים לאחר תפילת מנחה ללכת לנהר, או למקום של מים זורמים, ואומרים נוסח "תשליך" המופיע במחזור, ומנערים את הבגדים, כרמז לניעור החטאים. ויש אחרים שלא נוהגים לומר תשליך כלל. בשנה זו, שראש השנה חל בשבת, נוהגים האשכנזים לדחות את אמירת התשליך ליום השני של ראש השנה, והספרדים אומרים כרגיל ביום הראשון, ועליהם להיזהר מאד לא לטלטל סידורים או חפצים אחרים למקום שבו אומרים תשליך אם אין עירוב כשר.

עשרת ימי תשובה

שני ימי ראש השנה הם חלק מעשרת הימים שנקראים עשרת ימי תשובה, שבהם צריך כל אדם לחזור בתשובה שלמה. בעז"ה אחרי ראש השנה נרחיב בדינים ובמנהגים של הימים האלו.