אאא

ראש ישיבת פוניבז' הגאון רבי ברוך דב פוברסקי יצא היום בחברת תלמידיו אל חוף הים בתל אביב בשביל לקיים את מצוות "ביעור מעשרות"

המצווה, נוהגת בימי חג הפסח של השנה הרביעית והשביעית לשמיטה. כשבמהלך ימי השנה פודים את קדושת המעשרות על מטבעות שווה פרוטה. ובימי חג הפסח מבערים את המטבעות בצורות שונות.

היו שנהגו לשחוק את צורת המטבע שלא יהיה ניכר צורתו. והיו שנהגו לילך אל חוף הים ולהשליך את המטבעות שם. ראש ישיבת פוניבז הרב פוברסקי, בחר בדרך השניה, וכאמור היום יצא בחברת תלמידיו וקיים את המצווה בחוף הים של יפו. 

כך זה נראה: