אאא

באר שבע סוערת. המקובל רבי אלעזר אבוחצירא שליט"א, אחיו של המקובל רבי דוד אבוחצירא שליט"א מנהריה, ומחשובי רבניה של בירת הנגב תקף במהלך דרשתו הדו שנתית בבית הכנסת את רוביק דנילוביץ ראש העירייה בצורה וחריפה וחסרת תקדים וזאת בפני קרוב לאלף מתלמידיו ושומעי לקחו.

הרב אבוחצירא אמר בן השאר וזאת על פי עדותם של אנשים ששמעו את הדברים, “יש לנו פה ראש עיר, שוקל בדיוק שני קילו ו-400 גרם, שחצן רשע וטמא שמסתגר בחדרו, הוא מרגיש את עצמו במצב של אני ואפסי עוד". שומעי השיחה נדהמו והדברים חוללו סערה קשה בקרב הציבור בבאר שבע ובקרב הגורמים הפוליטיים שמנסים להבין עתה את משמעותה הפוליטית של התקפת הרב.

על פי מקור בחצרו של הרב אבוחצירא, הרקע להתקפה חסרת התקדים נעוצה בהתעלמות של ראש העיר ובפגיעה בכבודו של הרב. המקור גם ציין כי לדעתו של הרב פוגעת התנהלותו של דנילוביץ בשימור צביונה הדתי – רוחני של העיר.

בשעות אלו מנסים מספר גורמים פוליטיים שהידיעה הגיעה לאוזנם לפתוח במאמצים קדחתניים לקיום "סולחה" בין רבי אלעזר שליט"א לראש העיר כבר מחר עוד בטרם יתקדש החג. את תגובתו של ראש העיר רוביק דנילוביץ טרם ניתן היה להשיג נכון לשעה זו.