אאא

בבני-ברק הובא אתמול למנוחות הגה"ח רבי חיים מנדל זצ"ל, שהיה מחשובי חסידי גור, מגדולי מעתיקי השמועה ומראשי מנהיגי הקהילה באנטוורפן.

האדמו"ר ה´בית ישראל´ זיע"א ראה בוכ כלי מוכשר להיות טופח על מנת להטפיח בהקמת דור של חסידים, ושלח אותו בשנת תשי"ד לאנטוורפן לחזק את קהילת גור שבמקום. הוא זכה להקים שטיבל של חסידי גור ושימש כגבאי מסור עד יומו האחרון.

היה ממיסדי "איחוד מוסדות גור", הרבה פעלים למען המוסדות ועסק בהוצאת ספרים על תולדות אדמורי פולין.

בתקופה האחרונה חלה והשבוע השיב את נשמתו לבוראה.

ארונו הוטס לישראל והלווייתו יצאה מבית המדרש דחסידי גור ברח´ מלצר בבני ברק.