אאא

שר התורה סיים את כל התורה ויצא לשרוף את החמץ: ערבי פסחים אצל מרן שר התורה הגאון רבי קנייבסקי, מלאים במצוות, החל מסיום כל התורה כולה ועד לשריפת החמץ.

הבוקר (שני) התפלל הגר"ח כמנהגו בכל יום בשעת הנץ ומיד לאחר-מכן ערך את הסיום הידועף אותו מקיים בערב פסחף לרגל תענית בכורות על כל התורה כולה.

רבי חיים סיים את כל הש"ס, בבלי, ירושלמי, תוספתא, ספרי, משניות, שולחן ערוך והרמב"ם כשלאחר מכן שתה 'לחיים', ובני ביתו ומקורביו בירכו אותו שיזכה בסיעתא דשמיא לשנה הבאה שוב בירושלים הבנויה.

זמן קצר לאחר מכן יצא מרן הגר"ח מביתו ברחוב רשב"ם אל החצר על מנת לשרוף את החמץ. הגר"ח קיים את מנהג ישראל לשרוף את הלולב של חג הסוכות.

בסיום מעמד שריפת החמץ שימש מרן הגר"ח כסנדק בברית שנערכה בבית הכנסת לדרמן הסמוך לביתו.