אאא

מחזה נורא הוד זה לא ראתה אלעד זה תקופה ארוכה. בעומק ליל הפורים, לאחר כל החגיגות הליליות שהחלו עם תומה של קריאת המגילה, במקום לחטוף שינה התכנסו להם כ-400 אברכי משי לסדר לימוד מיוחד בבית המדרש "דרך החיים" בעיר.

את השטייגן אפשר היה למשש, וקול הריתחא דאורייתא נשמע למרחוק.

והנה, כמו ניתן האות ושקט השתרר בהיכל. אל בית המדרש נכנס הגאון רבי יעקב עדס שליט"א ופתח את פיו בחכמה בשיעור עיוני ומקיף בענינא דיומא, כאשר לאחר מכן הרעיף על האברכים טללי תחיה בשיחת חיזוק מאלפת ומעוררת, בה הפליא בחשיבות לימוד התורה מתוך התלהבות.

הגר"י לא פסח על האסונות הקשים אשר פקדו את ארה"ק בכלל ואת אלעד בפרט, ואשר התרחשו דווקא בליל שבת. הוא עורר את הציבור הקדוש וקרא ברוב רגש להוסיף שעות לימוד בלילי שבת קודש.

כאן הגיעו רגעי השיא. הגר"י עדס שליט"א ניגש אל ארון הקודש, וקולות של אמירת תהילים נרגשת מילאו את ההיכל. ההתעוררות היתה עצומה. פרקי התהילים נאמרו פסוק בפסוק כאשר הגר"י אומרם תחילה בקולו חוצב הלהבות ובזעקות מעומק לב, והקהל חוזר אחריו ברטט של קדושה. ומן התהילים לפסוקי קבלת עול מלכות שמים "באהבה" ותפילת י"ג מידות הפותחות שערי רחמים.

כמובטח, נערכה אף תפילה מיוחדת לזכותם של התורמים להחזקת לימוד התורה בזמן מסוגל זה, כאשר האברכים מקריאים בפרוטרוט שם אחר שם, איש כבקשתו האישית, איש כמשאלות ליבו, בתוך שאר כלל ישראל.

אשרי עין ראתה זאת

ניצני עלות השחר עומדים להתנוצץ. מבט חטוף אל היכל ביהמ"ד מעיד כי עתה שרויים האברכים בעיצומו של סדר מוסר מעורר לב ונפש. כן, גם בעיצומם של ימי הפורים מצאו להם יהודים יקרים זמן ללמוד מוסר! אשרי עין ראתה זאת.

על עמל-תורה שכזה, בעיתוי מיוחד שכזה, אי אפשר ולא ניתן לתגמל. שכרו רב ביותר והישועות הצומחות ממנו לא ניתנות להימנות. אך כשי של הערכה לעמלי התורה, קיבלו האברכים היקרים מלגה נאה בסך 100$ לכל אחד, ואילו האביונים שבהם זכו למלגה כפולה ואף ליותר מכך. הר"ר יעקב רפאל שליט"א העומד בראש ארגון החסד "חייתני" מסביר, כי ישנם אברכים אשר בקושי רב מכלכלים את ביתם, ולרוב עדינות נפשם אינם רוצים ליהנות מכספי צדקה למרות מצבם הדחוק, ולימוד זה מאפשר להם את קבלת המלגה באופן מכובד ולא כ"נהמא דכיסופא" – לחם חסד.

ואם חשבנו שזה מתחיל ואף מסתיים באלעד, מתברר שבזכות סדר לימוד ייחודי זה שנהגה ויושם לראשונה באלעד, יש כבר "תלמידים"הרעיון יושם לראשונה בתפוצות בלוס אנג´לס. במונטריאול שבקנדה ובלנדון. אשרי עין ראתה אלה.