אאא

חיזוק משמעותי לחסידי סלונים בפרשת עמנואל: במהלך טיש "סעודת שלישית" שנערך בבית-המדרש הגדול של חסידי ויזני'ץ בבני-ברק, התייחס בנו של כ"'ק האדמו"ר מויז'יניץ להחלטת בג"ץ ולמתחולל סביבה.

לאלפי החסידים שהצטופפו סביב שולחנות ערוכים, סיפר הרה"צ רבי ישראל הגר סיפור על סבו, בעל "האמרי חיים".

"פעם שאלו את ה'אמרי חיים' למה להצביע בבחירות? 'כוח פוליטי או לא, איש לא יוכל להכריח אותנו לרדת מדרך אבותינו'. אם יכפו, הסבירו החסידים, נלך לכלא בגאון.

"סבי זצ"ל התעטף הרהורים ואז אמר: "נכון, נלך לכלא. אבל ישנם יהודים שלא יוכלו לעמוד בניסיון, ולכן עלינו להצביע בבחירות כדי לצבור כוח פוליטי באמצעותו נוכל להגן על התורה ומצוותיה".

וכאן, קישר זאת רבי ישראל הגר לימים השחורים שיודע הציבור החרדי.

"מה שקורה בעמנואל, הוא איום על החיים החרדיים. אין חשוב יותר מחינוך יהודי טהור. אבי שליט"א תמיד דיבר על זה. לא רק האדמו"ר וחסידי סלונים ילכו לכלא. אם יכפו עלינו חינוך שלא לרוחנו, כולנו נלך", חתם רבי ישראל את הדברים החריפים.