אאא

בשבוע שעבר, ערב צום עשרה בטבת, חגגו בכל קהילות ברסלב את הילולת רבי נתן מברסלב, תלמידו וממשיך דרכו של רבינו "הנחל הנובע מקור חכמה" - רבי נחמן מברסלב זצוק"ל.

רבי נתן מברסלב נולד בעיר נמירוב שבאוקרינה בשנת תק"מ, לאביו ר' נפתלי הירץ - תלמיד חכם עצום וסוחר גדול. כבר משחר ילדותו נפשו חשקה להידבק ביוצרה. עוד בהיותו נער צעיר מסופר עליו שהיה מתמיד עצום, עד שלא נראה משיח שיחת חולין לעולם. בהיותו בחור זכה ליצוק מים על ידיהם של  גדולי ישראל דאז - רבי זושא מאניפולי ורבי לוי יצחק מברדיטשוב.

רב לוי יצחק מברדיטשוב גילה כלפיו הערכה מיוחדת ואף ביקש ממנו שיעתיק את תורתו, שלימים נדפסה בספר קדושת לוי.
רבי נתן נישא לביתו של רבי דוד צבי אוירבך, רבה של שרהררוד. לאחר שנתיים בבית חמיו ציפה אביו שיצטרף לעסק המשפחתי, בדיוק באותה תקופה, בשלהי שנת תק"ס רבי נחמן נכנס לעיר ברסלב הסמוכה לעיר נמירוב ושמו עבר בין חבריו של ר' נתן.

ר' נתן, יחד עם שניים מחבריו, החליטו לנסוע לצדיק, עם כניסתו של ר' נתן, מיד נקשר לרבו עד שבאותה העת נשמע זועק בתפילתו על גדות נהר הבוג "בברסלב בוער אש הבער אותה בליבי", לימים התבטא: "עברתי אצל גדולי הצדיקים עבודה אמיתית, ראיתי אצל חמי שארבעים שנה לא ישן על מיטה  ויומם ולילה הגה בתורת ה',  אך חיות בעבודת ה', דבקות אמתית מתוך שמחה בבורא עולם מצאתי מיד כשגיליתי את רבי נחמן".

רבי נתן דבק ברבו בכל נימי נשמתו, אסף את כל תורותיו ושיחותיו וזכה בשליחות רבו להדפיס את הספרים: ליקוטי מוהר"ן; סיפורי מעשיות; ספר המידות ועוד. ובנוסף, כתב פירוש לתורת רבו בשמונה כרכים "ליקוטי הלכות " וכן, על פי צוואת רבו, אסף את תפילותיו בהתבודדות לספר ליקוטי תפילות. כמו כן כתב את ספר ליקוטי עצות "עלים לתרופה".

ספריו עמוקים ומקיפים את כל חדרי התורה, ככל שעמוקים הם, מובנים הם ביותר. רבי נתן דיבר סודות התורה לדור הפשוט ביותר וקירב את המוני העם לעבודת ה'. בכל ימיו הסתובב בקהילות ישראל על מנת לחזקם, ויסד על צוואת רבו את הקיבוץ הקדוש באומן בראש השנה שמתמשך עד היום.

כאשר נפטר רבי נתן, חלם עליו חברו רבי נפתלי, שהיה באותה העת בעיר אומן, ראה אותו רץ, שאל אותו: "להיכן אתה רץ?" השיב לו: "אני רץ ישר לרבינו". למחרת הגיע השמועה שנשמתו של רבי נתן הסתלקה לגנזי מרומים.

רבי נתן היה עילוי נפלא ונדיר, אשר היה מסוגל לשמוע את רבו אומר תורה במשך שעות מרובות ולאחר מכן היה כותבה מילה במילה. נאמר על רבי נתן שהיה כותב במהירות המחשבה.

רבי נתן ניחן בשמירת הזמן מיוחדת, הוא היה מחזיק שני שעונים, קודם פטירתו העיד על עצמו שיכול לתת דין וחשבון על כל רגע מימי חייו. 

הילולת רבי נתן מברסלב, בסוף השבוע (צילום: רפאל טובול)
הילולת רבי נתן מברסלב, בסוף השבוע (צילום: רפאל טובול)