אאא

רבניה הראשיים של ירושלים, הרה"ג אריה שטרן והגאון רבי שלמה משה עמאר, נפגשו היום (רביעי) לפגישת עבודה ראשונה.

השניים סכמו על שיתוף פעולה ביניהם, במסגרתו יתקיימו התייעצויות בין השניים בכל תחומי המועצה הדתית בירושלים: כשרות, נישואין, מקוואות, עירובין, ורבנות השכונות והקהילות.

הפגישה של רבני ירושלים נפתחה בשיח תורני סביב מספר סוגיות הלכתיות שנמצאות על הפרק, וביניהן הכשרות, שנת השמיטה והמקוואות.

הרבנים העלו את הצורך בשיתוף פעולה הדוק ביניהם בכל הסוגיות שנמצאות בטיפולה של המועצה הדתית בירושלים, וסכמו כי גם אם בפועל נערכת חלוקת עבודה בין השניים, הם אינם מתכוונים לעמוד לבד בראש המחלקות אלא לשמש כ"זוגא דרבנן".