אאא

יש גבולות גם באינטרנט. זהו המסר העיקרי העולה ממכתבם החמור של גדולי ישראל שליט"א, אודות אתרי האינטרנט ה'חרדים'. מכתב הצפוי להתפרסם מחר ביומונים החרדים יתד נאמן, המבשר והמודיע.

בעיקר יצא קצפם של הרבנים, כנגד אווירת הרכילות הזולה, כפי שזו באה לידי ביטוי בעת האחרונה, במקומות מסויימים. "לאחרונה הגדילו לעשות תחנות אינטרנט 'חרדיות' שמוציאים לחוץ כל מיני חדשות ורכילויות והוצאת שם רע על הציבור החרדי. ומפיצים איסורי לה"ר ורכילות, שקרים וטומאה נוראה של תועבות לאלפים ולרבבות, והדבר נעשה כהפקר ממש..." כותבים הרבנים.

זעקת גדולי הדור שליט"א - למותר לציין, אינה נופלת על אוזניים ערלות. סוגיית השימוש הגובר באינטרנט בציבור החרדי, והניסיון ליצור חלופות ראויות בדמות אתרי חדשות נקיים מתוכן בלתי ראוי, כאלו המהווים מקבילה ראויה לעיתונות החרדית, הינו הבסיס לקיומנו מחד, ומאידך קשובים אנו לבעיות הצצות כתוצאה מהיעדר שיקול דעת ראוי בחלק מן המקומות.

כמי שעוסקים באינטרנט, אין כמונו המודעים לסכנות האינטרנט ולבעיות היוצאות ממנו. רק מי שיושב בחדרי העריכה, מודע לבעיתיות החומרים הרבים הזורמים אלינו, ולספקות הרבים המנקרים בנו בכל עת, ובפרט כאשר אנו מעלים ידיעה המעוררת הדים. השאלות הללו הינם חלק בלתי נפרד מקיומנו, הן מנחות אותנו יומיום, ומהוות את הסיבה לגניזתן של ידיעות וקטעי וידאו שאולי מעניינים, אך בעיייתים מבחינה חינוכית וערכית".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ה"הפקרות", היא זו שגדולי ישראל מזהירים ממנה. אווירת המציצנות הנמוכה, הינה אם כל חטאת. תחילתה בעיתונות שכולה אלבום, וסופה אינטרנט שתפארתו על הפקרות ורכילות. 

מצ"ב נוסח מכתבם של גדולי ישראל:

"כבר נודע לנו סכנת האינטרנט אשר כל באיה לא ישובון, וכבר נפלו במצודתה נפשות רבות מישראל. וכבר נאסר האינטרנט באיסור חמור לשימוש פרטי בכל בית. והנה לאחרונה הגדילו לעשות תחנות אינטרנט 'חרדיות' שמוציאים לחוץ כל מיני חדשות ורכילויות והוצאת שם רע על הציבור החרדי. ומפיצים איסורי לה"ר ורכילות, שקרים וטומאה נוראה של תועבות לאלפים ולרבבות, והדבר נעשה כהפקר ממש. תחנות אלו מביאים רבים להשתמש באינטרנט הטמא שהפיל רבים מישראל באיסורי תורה חמורים ונוראים שהצנעה יפה להם.

ולאשר ישנם אנשים שנכשלים במצודתם ומשתפים עמם פעולה, באנו בזה להזהיר באזהרה חמורה שלא להסתכל בתחנות אלו, ולא לשתף אתם פעולה, ושלא יפרסמו בהם יחידים, ארגונים וחברות שום פרסומת. וכל הגדרים וההרחקות שקבעו גדולי ישראל על הטלוויזיה, חל בכל תקפו על תחנות אינטרנט אלו. וחייבים להוקיע תחנות אלו ולשרש אותם מתוכנו, ומי יודע כמה הרס ואבדון גורמים בזה לכלל ישראל, וכל זה מניסיונות דעקבתא דמשיחא. ה' יתברך יחוס וירחם על עמו ויפדהו מכל צרה וישיב שבות עמו בקרוב ונזכה לגאולה במהרה".