אאא

'ועידת רבני אירופה' קראה לממשלת מצרים להבטיח את הגנת חופש הדת במדינה לאחר שמצרים הוציאה הודעה ובה המליצה לעולי רגל יהודיים לא להיכנס לשטח המדינה ביום ההילולא של המלוב"ן רבי יעקב אבוחצירא זצ"ל.

נשיא הועידה, רב ואב"ד מוסקבה, הגאון רבי פנחס גולדשמידט שליט"א אמר כי הגנת זכויותיהם של המיעוטים הלא-מוסלמיים במצרים הינה "מבחן התוצאה החשוב ביותר של הצלחת האביב הערבי והתקדמות הדמוקרטיה וזכויות האדם במדינה".

"העולם כולו דרוך ומביט כעת כיצד מצרים מגינה על כל המיעוטים הדתיים במדינה. לכנות עלייה לרגל שלווה לקבר רב מצרי צדיק, אשר נעשית מזה עשורים רבים, כ'לא הולמת' הינה פגיעה בעקרונות הסובלנות וזכויות האדם שרבים מתושבי המדינה קפחו את חייהם למענם בגלי ההפגנות של האביב הערבי", אמר הגר"פ גולדשמידט.

לאחרונה, נמסר ממשרד החוץ המצרי כי העלייה לרגל לקברו של רבי יעקב אבוחצירא זיע"א –  מגדולי המקובלים הקבור בעיר דמנהור – לא תותר עקב חשש לאלימות מצד גורמים אסלאמיים קיצוניים.

 "אנו נמשיך להתפלל ולקוות בשביל כל הנלחמים על מזרח תיכון חדש המבוסס על כבוד לבני כל הדתות. אנו קוראים למצרים להגן על עולי רגל יהודיים ולשמר את המסורת עתיקת היומין הזו המעידה על ההיסטוריה העשירה של הקהילה היהודית במצרים", אמר הגר"פ  גולדשמידט.

'ועידת רבני אירופה' מאחדת תחתיה מנהיגי דת יהודיים במעל 40 מדינות אירופאיות, וכוללת בתוכה את כל הרבנים הראשיים והדיינים הבכירים ביבשת. הועידה מתפקדת כארגון חוץ ממשלתי במועצת אירופה ובתוך ארגוני האיחוד האירופי.