אאא

הפילוג בישיבת 'חדרה' הליטאית: מכתב שמופץ בימים האחרונים, מבטיח כי המסייעים לפילוג הישיבה הוותיקה - לא ייצאו בצורה נקייה מהסיפור. על המכתב החריג, חתומים שמותיהם של מספר ראשי ישיבות מארצות הברית, כשניסוחו של המכתב מיוחס לרב ישראל יצחק קאלמנווויץ. 

את הדיווחים על פילוג הישיבה, מגדירים ראשים הישיבות במכתבם כ"שמועה לא טובה", וכ"מהומה הנעשית בתוך כותלי בית המדרש". מנסח המכתב כותב כי "מתוך שאנו ידידים טובים זה רבות בשנים, הרהבתי עוז לכתוב לכם מחשבת הדיוט כמוני". 

"והנה פשוט שזה עוון חמור מאוד להיות מסייע להרוס או להחליש בית המדרש וישיבה קדושה ובפרט ישיבה זו שהיא חשובה מאוד כידוע" נכתב בהמשך המכתב.  

בשלב, זה מובטח כי "מי שמסייע לזה לא ייצא נקי". עוד נכתב כי "עצם זה שמכניסים בתוך כותלי בית המדרש כל העניין הזה של פוליטיק ומפלגה ואביזרייהו, ואשר כל הבחורים והאברכים מלאים מדיבור זה, זה חמור מאוד". 

מלבד הרב קאלמנאוויץ, חתומים גם ראשי ישיבות "רבינו חיים ברלין" בניו יורק, "זכרון משה" בסאוט פולסבורג, ורבנים נוספים. 

מכתב הרבנים שהופץ
מכתב הרבנים שהופץ