אאא

חברי נשיאות מועצת רבני אירופה, הגוף הרבני העליון המתווה את המדיניות של 'מרכז רבני אירופה', יוצאים היום במכתב תמיכה ברב הראשי לישראל הרב יונה מצגר, ומוחים על הניסיון לפגוע במעמדו.

הרקע למכתבם הוא טור שפרסם ב'כיכר השבת' הרב פנחס גולדשמיט, הרב הראשי למוסקבה, בו הצטרפת למתקפת הארגון היהודי הגרמני החילוני ה'צענטרלראט' נגד הגר"י מצגר, בעקבות ביקורו בברלין ודברים שאמר במהלך הביקור אודות סאגת ברית המילה. יצויין כי לאחרונה הודיע הארגון המתקיף כי בכוונתו להכשיר מוהלות באירופה.

על המכתב שנפתח בדברי ברכה ועידוד לרב מצגר חתומים כמה מבכירי הרבנים באירופה. בראשם זקן רבני אירופה, הרב דוד משה ליברמן, הרב הראשי של קהילת 'שומרי הדת' באנטוורפן.

עוד חתמו על המכתב בשם כל חברי 'מועצת רבני אירופה': הרב ישראל יעקב ליכטנשטיין ראש בד"ץ KF בלונדון, הרב ירמיה מנחם הכהן אב"ד פריז, הרב בנימין יעקבס רב ראשי בהולנד והרב יעקב דוד שמאהל, מבכירי הדיינים באירופה המשמש כדיין בקהילת שומרי הדת באנטוורפן.

"אנו מוחים על כל ניסיון לפגוע במעמדו (של הרב מצגר) ולהצר את צעדיו על ידי גורמים שונים וח"ו יכול להביא לידי חילול השם", כותבים הרבנים במכתב ומוסיפים כי "הננו לחזק את ידי הרה"ג יונה מצגר שליט"א, הרב הראשי לישראל, על פעולותיו הברוכות למען הרמת קרן היהדות באירופה. מאז כניסתו לתפקיד ובמשך שנים עומד הרב שליט"א לימין רבני וקהילות אירופה בכל המצטרך במסירות לאין קץ, ומסייע רבות לרבני הקהילות".

יצויין כי הרב גולדשמיט משמש גם כנשיא 'ועידת רבני אירופה'. המכתב הנוכחי יוצא מטעם 'מרכז רבני אירופה'.