אאא

לאחר שהבינו שאפסו הסיכויים להיכנס לממשלה, רבני המפלגה הדתית "האיחוד הלאומי" מפרסמים מכתב תמיכה ביו"ר המפלגה כצל'ה ובחברי המפלגה הנוספים.
במכתב שהגיע לידי 'כיכר השבת' נכתב כדלהלן: "אנו הרבנים החת"מ מביעים בזאת את תמיכתנו בנבחרי הציבור של תנועת "האיחוד הלאומי", שימשיכו את עבודתם בשליחותם הציבורית למרות שלא הוזמנו להשתתף בממשלה בשל סיבות שאינן תלויות בהם, כפי שמקורביו של רוה"מ העידו בתקשורת. גם להמצאות מחוץ לממשלה תוך נקיטה בביקורת בונה יש חשיבות גדולה בתקופתנו. קול האמת, קול היהדות הנאמנה לתורה, לעם ישראל ולארץ-ישראל, מוכרח להישמע בעוצמה ובגאון".
המודעה נחתמה בברכת הרבנים: "אנו שולחים ברכת חזק ואמץ לכל נציגנו וביחוד ליו"ר כצל'ה, שיעמדו איתנים כצור להלחם מלחמת ד' לקדש שם שמים ולהצעיד את מדינת ישראל לקראת הגאולה השלמה בקרוב בימינו".
החתומים: הרב דוב ליאור, הרב זלמן ברוך מלמד, הרב יעקב יוסף, הרב חיים שטיינר, הרב דוד חי הכהן, הרב מיכאל הרשקוביץ, הרב חיים ירוחם סמוטריץ' והרב שמעון כהן.