אאא

פרסום ראשון: לאחר ההסכם שנחתם בין הקהילה התימנית בעיר אלעד לבין תנועת ש"ס, ולפיו העדה תתמוך בצוריאל קריספל לראשות העיר אלעד, הוציאו גדולי רבני תימן מכתב תמיכה פומבי בקריספל.

במכתב עליו חתמו הרבנים ובראשם רב העדה בעיר אלעד הרב איתן גמליאל נכתב: "לאחי ורעי בני קהלת קודש תימן. מאחר ומרן פאר הדור והדרו מורינו ועט"ר ר' חיים עובדיה יוסף שליט"א יהיב יתיה קב"ה ברחמתיה לנא ולכל בית ישראל בבריות גופא ונהורא מעליא לאורך ימים ושנות חיים כן תהא רעוא מן שמיא אמן".

עוד כותבים הרבנים כי מרן הרב עובדיה יוסף "הביע דעתו ורצונו מעל מיטת חוליו באופן ישיר בענינינו ובענין העיר אלעד ת"ו. ואחר חקירת ובדיקת טובת עדתינו הקד' המפוארה בכל פאר צדדין וצדי צדדין פונה אני בזה לכל או"א מבני עדתינו הקד' איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק למען רשימת יש"י שסימנה אות ה'. ולמען צוריאל קריספל לראשות העירייה".

על המכתב חתמו רבני העדה ובראשם הגאון רבי שלמה מחפוד והגאון רבי פנחס קורח הנחשבים למורי הדרך של העדה התמנית בישראל.