אאא

למרות המיתון, ואולי בגללו, בנק מרכנתיל דיסקונט ממשיך להציג רווחיות נאה למדי. ברבעון הראשון הסתכמו רווחי הבנק ב-26 מיליון שקל, המהווים תשואה על ההון בשיעור של 7.1%.

מר יעקב טננבאום, מנכ"ל הבנק אומר: "הרווח הנאה שמציג הבנק בתקופת הדו"ח - נובע ממיצובו העסקי בתחום הקמעונאי - המהווה את ליבת פעילותו העסקית של הבנק. הבנק מתעתד להמשיך ולהעמיק את פעילותו המסורתית במגזר זה גם בשנת 2009".

אמנם בתקופה המקבילה אשתקד הרוויח הבנק 34 מיליון שקל, אך חשוב לזכור כי המיתון ופעילויות חשבונאיות אחרות הביאו לקיטון ברווח. מאידך, ביחס לרבעון האחרון של 2008, מדובר בגידול של לא פחות מ-160% ברווחי הבנק, וזה הישג חשוב מאוד כשלעצמו.

ההפרשה לחובות מסופקים הסתכמה ברבעון הראשון של שנת 2009 ב-36 מליון שקל, לעומת 33 מליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד - עליה בשיעור של 9.1%. הגידול בהפרשות משקף את ההאטה שנרשמה בפעילות הכלכלית במשק.

מאידך, גם פקדונות הציבור גדלו, והם עמדו נכון ליום 31.3.2009 על ב-18.0 מיליארד ש"ח, עליה בשיעור של כ-5.4% לעומת 31.12.2008.