אאא

הפילוג הליטאי ופרשת 'הוועד לכבוד רבותינו'. בשבועות האחרונים התגייסו ראשי ישיבות מהזרם המרכזי בציבור הליטאי לטובת מספר ישיבות בירושלים, שסומנו ב"רשימה השחורה" שפורסמה על ידי הוועד למען כבוד רבותינו כישיבות בעייתיות אליהן מומלץ שלא לשלוח את הילדים ללמוד.

כך לדוגמא, פעלו הגאונים רבי יהושע אייכנשטיין ראש ישיבת "יד אהרון" ורבי אשר אריאלי ראש ישיבת מיר לטובת כמה ישיבות הנחשבות לפסולות על ידי הוועד, ונתנו להן "הכשר" משלהם, וזאת מאחר ולדבריהם הן מתנהלות בהתאם להוראות גדולי הדור.

ב"וועד" ניסו לרמוז בפרסומים רשמיים שהוציאו כנגד העקיפה של אותם ראשי ישיבות, אולם למרות זאת לא יצאו נגדם באופן חוצץ. השאלה הגדולה שריחפה ברקע הייתה האם מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן תומך רשמית בוועד וסומך עליהם לחלוטין.

כעת מתברר מסיפור שהתרחש במעונו של מרן הגראי"ל שטיינמן בימים האחרונים, כי למרות ההודעות של אותם ראשי ישיבות כביכול והינם פועלים אף הם באישורו למתן הכשר לישיבות, הרי שעל אף כל זאת הוא נותר איתן בדעתו כי אותן ישיבות נחשבות בעייתיות, וכי הוא תומך דווקא בעמדתם של עסקני הוועד לכבוד רבותינו.

ל"כיכר השבת" נודע, כי במהלך הימים האחרונים הגיע למעונו של מרן הרב שטיינמן אברך מירושלים בלויית נכדו של הגראי״ל, וסיפר כי בנו לומד בכיתה ח' באחד מתלמודי התורה המפורסמים בירושלים. לדבריו, הוא התחייב לראש ישיבה הנמצאת ברשימה השחורה לשלוח את בנו לישיבתו בשנה הבאה. אלא, שבעקבות הגרסאות השונות באשר לדעת הרב שטיינמן, הוא מעוניין לשאול באופן אישי האם לשלוח את בנו לישיבה הספציפית.

הגרא"יל שטיינמן ענה קצרות לשואל ואמר (ביידיש): "לא לשלוח לשם". הנכד התערב ושאל, 'הלא היה כאן הרב X  (שמו של ראש ישיבה חשוב שנתן את ההכשר),  ודיבר על זה עם ראש הישיבה, ואף לקח אחריות אישית על המתרחש שם?". לפני הנוכחים בשיחה, מרן הרב שטיינמן הניע ידו בביטול "מה שייך לקחת אחריות, וכי אפשר לסגור לאנשים את הפה? מי יכול לדעת מה יתרחש שם בבחירות הבאות? הוא לוקח אחריות, נו, אבל אני חושב שזה לא טוב". הנוכחים בשיחה אמרו כי ניתן היה להבין ממנה שהגראי"ל שטיינמן תומך בפעילויות הוועד.