אאא

"אכילת מאכלי חלב ואח"כ מאכלי בשר המקבילים לאכילת שני התבשילים שלוקחים בפסח - כנגד חגיגה וכנגד קורבן פסח.  "...ונוהגין  בכל  מקום לאכול  מאכלי חלב ביום ראשון של שבועות; ונ"ל הטעם שהוא כמו השני תבשילין שלוקחים בליל פסח,  זכר לפסח וזכר לחגיגה כן  אוכלים  מאכל חלב  ואח"כ  מאכל  בשר  וצריכין להביא עמהם ב' לחם על השלחן  שהוא במקום  המזבח,  ויש בזה זכרון לב' הלחם שהיו מקריבין ביום הבכורים" (מתוך השולחן ערוך).

אלא שילדים רבים אינם יכולים ליהנות בשבועות מחגיגת החלב עקב אלרגיה לחלב. אלרגיה זו נגרמת מייצור נוגדנים כנגד חלבוני החלב, נוגדנים העשויים לגרום לתגובות אלרגיות קשות: מפריחה מקומית ועד הלם וסכנת חיים.

לא רבים יודעים כי אלרגיה קשה זו, יכולה להקנות לילדים זכאות לגימלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי. עם זאת, שינוי תנאי הזכאות אמנם הרחיבו את מעגל הזכאים אולם הפחיתו את גובה הגימלה.

בעבר,  נקבע כי רק "ילד הזקוק להשגחה מתמדת" ולא רק "נוכחות קבועה" יהיה זכאי לגימלת ילד נכה. על פי הפסיקה, ההבדל בין ילד הנזקק להשגחה מתמדת לבין ילד הנזקק לנוכחות קבועה הוא בכך שילד הזקוק להשגחה מתמדת נזקק להשגחה פעילה של הזולת ואילו ילד הזקוק לנוכחות קבועה של הזולת נזקק להשגחה פאסיבית בלבד. מי שנזקק להשגחה פאסיבית – לא קיבל גמלה.

לא זו בלבד, הוועדות הרפואיות דרשו לקבל תיעוד על טיפול שניתן במתקן רפואי בעת אירוע הלם (אנפילקטי). מדובר היה בתנאים מכבידים ולעיתים קרובות, מנעו קבלת גימלת ילד נכה.

עם זאת, מי שהיה זכאי לקבלת גימלה קיבל 100% גימלה במדרגה הגבוהה ביותר.

לאחרונה תוקנו הנחיות הלשכה הרפואית של הביטוח הלאומי ונוספה הגדרה של "השגחה קבועה" בסעיף 1 לתקנות ילד נכה. מדובר היה לכאורה, בהגמשת תנאי הזכאות מ"השגחה מתמדת" ל"נוכחות קבועה". כיום, גם ילד הזקוק לנוכחות של הזולת בקרבתו, כדי למנוע מצבי סיכון לו או לאחרים וזאת באופן החורג במידה ניכרת מילדים בני גילו – זכאי לגימלה.

בנוסף, הוגמשו התנאים באופן שגם מי שהמציאו אישור ממומחה אלרגיה על אירוע אלרגי קשה שהצריך טיפול, בדיקות עדכניות המעידות על אלרגיה וצורך קבוע במזרק אפיפן – קיבל גימלה. הוסרה הדרישה לקבלת תיעוד על טיפול רפואי שניתן במתקן רפואי בעת אירוע הלם.

אלא שתוספת ההגדרה של "השגחה קבועה" יצרה מדרגה חדשה המקנה גימלה בשיעור 50% בלבד. ילדים הסובלים מאלרגיה קשה, לחלב למשל, יקבלו היום 50% גימלה בלבד.

לעיתים הרגישות למאכלי חלב מתגלה רק בגיל יותר מאוחר ולא  רק בגיל צעיר של הילד. הורים רבים שנחשפו לבעיית הרגישות של ילדם אינם יודעים שמגבלה זו מזכה אותם בגימלה עבור הנכות שנגרמת עקב הרגישות. תביעה מסודרת ואחראית מול הביטוח הלאומי עשויה לזכות את הורי הילד בגימלה חודשית קבועה.

עו"ד שרונה תגר ממשרד תגר עורכי דין ושו"ת מומחית בזכויות ותביעות ביטוח לאומי