אאא

מתח רב שרר בשבוע האחרון בסביבתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לקראת נאומו החשוב בעצרת הכללית של האו"ם.

בזמן הטיסה שקד ראש הממשלה שוב ושוב על שינון נאומו ועסק בתיקונים אחרונים לקראתו.

אמש, דקות לפני נאומו המכריע לקח נתניהו פסק זמן והתרכז באמירת מספר פרקי תהילים למען הצלחת הנאום.

בפתח דבריו, הכריז ראש הממשלה: "עם ישראל חי - המדינה היהודית תחיה לנצח. העם היהודי חי במדינת ישראל אלפי שנים, אפילו אחרי גלות. יהודים ימשיכו לחיות על האדמה הזו לאורך כל התקופות. מעולם לא איבדנו את התקווה לשוב לארץ אבותינו.

"שבנו מההגלות, ולעולם לא יעקרו אותנו מהמדינה הזאת.

"אתמול היה יום כיפור, היום הקדוש ביותר בשנה. יותר מ-3000 שנה אנחנו מאוחדים ביום הכפרה, עושים חשבון נפש ומתפללים למען העתיד.

"אנחנו זוכרים את הרדיפות והצער, את הייסורים והקשיים, ואבלים על שישה מיליון יהודים שנספו בשואה. אבל בסיומו של יום כיפור, אנחנו חוגגים את התחיה מחדש של מדינת ישראל.

"אנו חוגגים את הפלא, השגשוג של המדינה המודרנית. אנחנו הולכים בדרכם של אבותינו - אברהם, יצחק ויעקב, וסוללים מסלולים חדשים".