אאא

מתי בפעם האחרונה ביקשת סליחה ממישהו?

"מבני משפחתי, על כך שלא יכולתי תמיד להקדיש להם את הזמן הראוי".

מתי פעם אחרונה שביקשו ממך סליחה?

"על מנת שלא לפגוע בכבודם, אשאיר את זה ביני לבינם".


ממי היית צריך לבקש סליחה, אבל כבר לא תספיק לעולם?

"אני צריך להתנצל בפני נהגים שעקפתי בדרך שלא בנימוס המתאים. ואינני יודע מה זהותם על מנת להתנצל בפניהם".

למי לא היית מוכן לסלוח לעולם?

"כאדם שומר תורה ומצוות אין לי אפשרות כזו".

מי צריך לבקש ממך סליחה?

"האמן לי, הם יודעים".

האם הציבור החרדי צריך לבקש סליחה ממישהו?

"מבורא עולם".

האם יש מישהו שצריך להתנצל בפני הציבור החרדי?

"אוי... ישנם רבים. לצערנו, רבים מידיי"...

האם קיבלת על עצמך "קבלה" בחודש אלול? ומהי?

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"קיבלתי על עצמי לשמור מכל משמר את שעת הלימוד בכל יום".

מה המשמעות של "ימים נוראים" בשבילך?

"זמן איכות להתעלות רוחנית ושעת חשבון נפש אישי וציבורי".

נאום סיכום:

"בעוד שבועות אחדים יתקדש עלינו יום הזיכרון בו ניפקד לפניו יתברך כולנו, הפרט והכלל. ספרים עת יקראו וכל באי עולם, רוח ונפש, יעברון לפניו כבני מרון. ביום כסא יכתבון וביום צום הכיפורים יחתמון, לחיים ולטוב. לעיתים, בערבו של יום ובסיומה של שנה נאלצנו, כולנו, לעבור ימים לא שקטים. לילות ללא מרגוע. אך מרגע הישמע קול התרועה פועם לב העם היהודי כולו יחד. פועמים כל לבבות תושבי העיר יחדיו, ומעתה כולנו בני איש אחד נחנו, בחיבה, אחווה ורעות.

"אני מבקש לאחל מעומק לב למרנן ורבנן, גדולי וחכמי התורה והיראה ואדירי החסידות שליט"א. לרבני העיר. רבני הקהילות, ראשי הישיבות, רבנן ותלמידהון. ולכל תושבי עירנו המעטירה הי"ו שנה טובה ומאושרת. שנת הרמת קרן התורה, היראה והחסידות שנת שמחה לארצך וששון לעירך. שנת תהילה ליראי ה´ ותקווה טובה לדורשיו. שנת שגשוג וצמיחה. פרנסה טובה, אחדות ושלום. שנה בה נזכה, כולנו, יחד עם כל בית ישראל, ליום ההוא בו יתקע בשופר גדול, ובאו האובדים... והשתחוו לה´ בהר הקודש בירושלים הבנויה".

- - - - -

תעודת זהות /מאיר רובינשטיין

גיל: 38


מגורים:
ביתר עילית

תפקיד: ראש העיר ביתר עילית