אאא

בגבעת הרקפות שבקרית ביאליק פועלים שלשה גני ילדים, אך בשל הריבוי הגדול, והגידול במספר הילדים. לא נותר מקום ל-30 ילדים שיאלצו לנדוד לרחוב העצמאות המרוחק.

העירייה שהייתה מודעת לדבר כבר בתקופת הרישום, במרץ אפריל, אמרה להורים כי ייפתח גן נוסף. אבל במבנה המיועד, פועל כעת בית כנסת.

תושבי המקום זקוקים לגן ילדים אך לא פחות מכך זקוקים לבית כנסת. העירייה שביקשה מגבאי בית הכנסת לפנות את בית הכנסת על מנת שתוכל לפתוח במבנה גן ילדים, נענתה כי בית הכנסת יפונה רק לאחר שיימצא לו מקום חילופי, מה שעדיין לא קרה.

היות ובית הכנסת שוכן במבנה האמור באופן עראי עד שתסתיים בנייתו של מבנה קבע לבית הכנסת, ימתינו הורי הילדים לפינוי הצפוי באמצע החורף, ובינתיים אומרת העירייה כי למרות שאין חוק המחייב אותה לדאוג לגני טרום חובה, היא מנסה למצוא פתרונות חלופיים עבור בית הכנסת, כך שכבר בתחילת שנת הלימודים יוכלו הילדים ללמוד בגן בשכונתם.