אאא

מצער מאד לשמוע את התבטאויותיו של נשיא המדינה מר רובי ריבלין. כנצר לתלמידי הגר"א שעלו לארץ ישראל והשקיעו רבות בבניינה, היה מצופה ממנו לשמור על יחודו של עם ישראל.

אך במקום לחזק את היהודים שאכפת להם מבני עמם, הוא יוצא חוצץ נגד המוחים על אסון חתונת ההתבוללות של מחמוד ומורל, וכך הוא אומר: "לגזענות אין מקום בחברה הישראלית". בסיום דבריו כותב מר ריבלין: "ואני מאחל לזוג הטרי (המתבולל!) בריאות, נחת ושמחה". הווי אומר: יהודיות יכולות ע"פ משנת ריבלין להתחתן עם גויים ואנחנו צריכים לכבד את החלטתם.

ואני שואל את מר ריבלין:

הרי כך קבע לנו הבורא בתורה הקדושה: "ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי". (ויקרא כ' כ"ו) זאת גזענות? זה ציווי אלוקי!

בברכות השחר אנו מברכים ומודים לבורא עולם בכל יום: "שלא עשני גוי.” אנחנו עם ישראל, עם קדוש. איננו עם ככל העמים! זאת גזענות? זו ברכה שאנו מברכים כל יום בשם ומלכות!

כל יהודי אמור לברך בכל בוקר את הברכה החשובה בברכות התורה: "אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו". האם לפי מר ריבלין אסור לנו חלילה לברך את ברכות התורה?

כך אנו אומרים בתפילה: "ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים, ונתן לנו תורת אמת". אלוקים ברא אותנו לכבודו! והבדיל בנינו ובין הגויים! התרבות הזרה והנפסדת שלהם לא מתאימה לנשמות הטהורות שלנו! זאת גזענות? זהו חלק בלתי נפרד מעבודה שבלב זו תפילה שאנו מתפללים בכל יום!

בסיום התפילה אנו מודים לבורא עולם: “עלינו לשבח לאדון הכול לתת גדולה ליוצר בראשית שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה. שלא שם חלקינו כהם וגורלנו ככל המונם".

כך גם בכל מוצאי שבת כשאנחנו עושים הבדלה, אנו אומרים : “המבדיל בין קודש לחול ובין אור לחושך ובין ישראל לעמים".

כך קבע לנו אלוקי ישראל: לא אחדות ישראל והעמים, לא מיזוג ולא שילוב, לא הפלת המחסומים והחומות בין ישראל לעמים, אלא הפרדה, תחומים, הבדלה! ההבדלה בין ישראל לעמים היא חוק ברזל שאסור להפר אותו. לא ניתן לגויים לגעת בבנות ישראל ולטנף את קדושתם.