אאא

לרגל יום ההילולא של ראש ישיבת ליקווד הגאון רבי אהרון קוטלר זצ"ל, מסר הגאון רבי ירוחם אולשין שיעור עיוני בסוגיה הנלמדת בהיכל הישיבה.

לאחר השיחה, התפלפל הרב אולשין במשך שעה ארוכה עם תלמידי הישיבה וכן עם ראש ישיבת ליקווד הגאון רבי ישראל ניומן.

המצלמה הצליחה לתעד חלק מה"ריתחא דאורייתא".