הרב מורגנשטרן. צילום: עזרא לנדאו
הרב מורגנשטרן. צילום: עזרא לנדאו

השבוע יצא לאור קונטרס ´אסופות´ בו מופיעה תשובה ארוכה ומנומקת בהלכה האוסרת את השיטה הטיפולית הידועה בשם ´מוח אחד´ שהחלה להתפרסם לאחרונה, גם בקרב ציבור אנ"ש.

הג"ר יצחק מאיר מורגנשטרן, ראש ישיבת ´תורת חכם´ בירושלים, מאריך בהקדמתו לבאר את השיטה החדשה, הגובלת בענייני נפש האדם וענייני ´גלגול נשמות´, "ובשפתם הטמאה הוא דכל פעולה הגורמת או העתיד הנמצאים בתודעת האדם או בתת מודע שבו", ופוסק כי "כל מין פעולה שעושה האדם כדי שתעלה לו הנפש דבר הנעלם, הוא בכלל איסור קוסם שאסרה תורה".

בתשובתו מצטט הרב מורגנשטרן גם את הגרי"ש אלישיב, הגר"ח קנייבסקי, הגר"ש אוירבעך והגאב"ד הגרי"ט וויס, שנשאלו בנושא והשיבו לשואלים.

בקונטרס ´אסופות´ שגליונו הראשון יצא השבוע, מגוון מאמרים תורניים שלא פורסמו מגאוני הדורות הקודמים זצ"ל ומחשובי הרבנים של ימינו, כולל גם מחקרים, פרסום על ספרים תורניים ועוד.