אאא

עלייה של 40.3% בייבוא כלי רכב פרטיים בחודש אוגוסט ומגמת עלייה במוצרי חשמל ואלקטרוניקה. כך עולה מנתוני רשות המסים שפורסמו היום.

בחודש אוגוסט 2013 נרשם יבוא כלי רכב (פרטיים) בהיקף של 18,016 לעומת 12,837 באוגוסט 2012. העלייה נובעת בעיקר כתוצאה מיבוא נמוך במיוחד באוגוסט 2012 לאחר שהיה יבוא מוגבר ביולי 2012. ברשות מסבירים כי למרות שלא מדובר בהיקפי יבוא גבוהים מאוד של כלי רכב, השינויים בהיקפים, מחודש לחודש, נובעים בעיקר מהציפייה לשינויים בנוסחת המיסוי הירוק.

יבוא רכב מסחרי הסתכם ב-322 כלי רכב לעומת 583 כלי רכב באוגוסט 2012, ירידה של כ-45%. הירידה נובעת מהשינוי בנוסחת המיסוי הירוק לכלי רכב מזהמים יותר. כמו כן, בחודש יולי 2013 היה יבוא מוגבר של כלי רכב מסחריים.

בחודשים ינואר – אוגוסט 2013 הסתכם יבוא כלי הרכב הפרטיים ב-162,323 כלי רכב, לעומת 146,695, עלייה בשיעור של 10.7%. ההכנסות בתקופה זו עלו ב-0.5%, תופעה המצביעה, כאמור, על יבוא כלי רכב מזהמים פחות שהמס עליהם נמוך יותר והן ממעבר לכלי רכב זולים יותר.

לפי הרשות: "נתוני המגמה מצביעים על עלייה בכמות היבוא של כלי הרכב לישראל, אך בחודשיים האחרונים ניכרת מגמת התייצבות".

במוצרי החשמל ואלקטרוניקה בחודש אוגוסט 2013 ניכרת מגמה של עלייה ביבוא של רוב המוצרים. במקררים חלה עלייה ביבוא בשיעור של 10.5%, בווידאו ו– DVD חלה עלייה של 17.6%, במכונות כביסה חלה עלייה של 12%, ביבוא מייבשי כביסה וביבוא מדיחי כלים חלו עליות של כ-84%. ביבוא טלוויזיות חלה ירידה בשיעור של כ-12%. יצוין כי במצטבר מתחילת השנה חלה ירידה ביבוא ברוב מוצרי החשמל והאלקטרוניקה.