אאא

זעם הלם ותדהמה, מהניסיון הנפשע והנואל לפגוע בזקן גדולי הדור מורינו הרב שטיינמן. אין מלים לתאר את הזעזוע ממה שנעשה בביתו של הגאון הגדול בעל איילת השחר. 

וגם אגב שאותו תוקף, לפי דברי המשטרה ידוע כאדם עם בעיות נפשיות, עם כל זאת ראוי הדבר מאחר ונשמע לכל גינוי אפשרי, בכל פה. 

אני מבקש להבהיר, שדבר זה אינו קשור בשום צד ואופן ל'בני תורה'. האומלל חולה הנפש הנ"ל, היה נגד מפלגתנו, ונאבק בנו באלימות רבה, כאשר קרע לנו חומר של 'זך' בקריית ספר בצורה גסה וברוטלית, והפריע לפעילים שלנו בקריית ספר מקום במגוריו. 

ביתו של אותו האיש מקושט בעשרות מודעות ג', אין איתנו מי יודע להבין ולאבחן בעיות ומחלות נפש כאלו, אבל יש עלינו חובה לגנות. 

מי שמנסה חס וחלילה חס ושלום, לנסות לשייך זאת למחלוקת בין גדולי ישראל, ידע שהוא רשע ומוציא שם רע גמור. אין דרכינו - שהיא דרך התורה - לנהוג באלימות כלפי אף אחד, למרות האלימות הרבה שספגנו במערכת הבחירות האחרונה. וספגנו! גם אני אישית. 

אנא אחי,  אל תאשימו בני תורה ותלמידי חכמים בדבר שאינו מדרכם. הגינוי שאנו מגנים הוא פשוט וברור, כי עצם שמיעת הדבר יכולה חס ושלום ליצור בליבנו משהו מן המשהו של הרגל של אלימות. 

שוב ושוב נשנן לנו ולילדנו, אלימות אינה דרכינו היא מוקצה מחמת מיאוס וגועל. מורינו הרב אוירבך אמר כבר לפני חצי שנה ויותר, שהוא נוהג להתפלל שלוש תפילות ביום לרפואת מורינו ורבינו הגאון הגדול זקן הדור הרב שטיינמן שליט"א. 

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

אנו נוסיף ונתפלל להחלמתו המהירה ולחיזוקו בכל מידה נכונה, ועלינו כל בני התורה בארץ ישראל להתפלל שנזכה שמחלוקות בין גדולים, יישארו בגדר אילו ואילו דברי אלוקים חיים ושום מעשה שטן או משובות נעורים לא ייקחו למקומות לא רצויים. 

כמו שהזכרתי דבר זה יצא מבית מדרשם של אחרים, ולא מבית מדרשינו. אנו מוחים גם על הניסיון הנואל לשייך זאת להסתה מצידינו, מעולם לא הסתנו, ביקשנו והתחננו שייתנו לנו לומר את דבר רבותינו וללכת בשיטתם. 

אותו האיש התוקף, לומד בכולל שגם הוא מזוהה עם ג' ולא עם זך. בריאותו הנפשית מעוררת, וזו הזכות היחידה שאנחנו יכולים ללמד על עושה מעשה מושחת ונפשע שכזה. 

החותם בכאב, בזעזוע ובתפילה לה' שיחזק וירפא את מורינו בעל 'איילת השחר' לאורך ימים טובים, ובתקווה שנזכה לגאולה שלימה ולהרמת התורה וגדוליה.

בועז נקי.

בשם באי ביתו של של מרן הגר"ש אוירבך.