אאא

דרמה ברשת החרדית לבגדי הילדים 'קידי שיק': עשרה אחוזים מעובדי הרשת קבלו בימים האחרונים מכתבי פיטורין, כאשר בהנהלת הרשת אומרים, כי יתכנו פיטורים נוספים בהמשך.

רשת 'קידי שיק', מונה כיום 12 סניפים בפריסה ארצית – בעיקר בריכוזי הציבור החרדי - בירושלים, בני ברק, ירושלים, אלעד ומודיעין עילית, ומעסיקה כ- 120 עובדים, מתוכם קבלו כאמור 11 עובדים מכתבי פיטורין.

הרשת שנוסדה ב־1995, על ידי הזוג שניאורסון, עברה בעלות בשנת 2002, כאשר זאב זיילר – חתנו של שעייה בוימלגרין רכש 50% ממניות הרשת. מאוחר יותר, באפריל 2008 השלים זיילר את רכישת כל מניות הרשת, זאת לאחר שחובותיה גדלו ובני הזוג שניאורסון לא הסכימו להזרים אליה כסף נוסף.

הפיטורים בימים אלו, הינם כהמשך למשבר הכלכלי אליו נקלעה הרשת בשנת 2008 בעקבות המשבר העולמי, ולהתחייבות הרשת כלפי הבנקים, וזאת למרות תהליך ההתייעלות שעברה קידי שיק בתחילת השנה, תהליך שכלל סגירה של חלק מהסניפים.

ממשרד הפרסום 'גל אורן' נמסר בשמה של 'קידי שיק': "במסגרת תוכנית ההתייעלות והקיצוצים עשויים להיות גם פיטורים נוספים. הנהלת החברה התחייבה מול הבנקים לתוכנית התייעלות והיא עושה רבות כדי לעמוד בה. תוכנית התייעלות זו נושאת פירות. כמו כן, הנהלת החברה מנהלת בימים אלה משא ומתן מתקדם עם כמה גורמים להשקעה אסטרטגית ברשת מתוך ראיית הפוטנציאל הרב הטמון בה".