אאא

מדוע קוראים את מגילת רות בחג השבועות?

מפני שדוד המלך נפטר בחג השבועות, ובאותו יום גם נולד, ומגילת רות נכתבה ע"י שמואל הנביא, בכדי ליחס את דוד המלך שבא מרות המואביה (שע"ת או"ח תצד, ז). ויש אומרים מפני שרות התגיירה וקיבלה על עצמה תרי"ג מצוות, כשם שקיבלו ישראל במתן תורה. טעם נוסף: מפני שסיפור המגילה מתרחש בימי קציר חטים – בהם חל גם חג השבועות (מנהגי ישורון סימן קלה).

מדוע נוהגים להישאר ערים וללמוד תורה בליל שבועות?

במדרש כתוב שבני ישראל ישנו על מיטותיהם ביום מתן תורה והקב"ה הוצרך להעיר אותם, ובכדי לתקן זאת אנו ערים בליל החג (מג"א, או"ח תצד, א).

מדוע נוהגים לקשט את בתי הכנסת בפרחים ועשבים?

זכר ל"שמחת מתן תורה" (רמ"א, או"ח תצד, ג), וכן זכר להר סיני שהתמלא בפרחים (לבוש שם) על מנהג דומה – להעמיד אילנות בבית הכנסת ובבתים, מובא הטעם שהוא כרמז לכך שבחג נדונים על פירות האילן (מג"א שם, ה).

מדוע נוהגים לאכול מאכלי חלב ודבש?

לרמוז על התורה שנמשלה לדבש וחלב (כל בו, סימן נח), ויש אומרים מאחר ובאותו יום שקיבלו ישראל את התורה יכלו לאכול רק מאכלי חלב, שכן לבשר צריך הכנה רבה, כגון שחיטה כהלכה, הכשרה, וכו´ (ספרי מנהגים).