אאא

כמעט שבועיים אחרי רצח אביו, הגיע הבוקר האדמו"ר רבי פנחס אבוחצירא שליט"א לקבל את ברכת גדולי ישראל ומנהיגי הדור המתגוררים בבני-ברק.

לידי כיכר השבת הגיע סדר יומו של האדמו"ר הצעיר:

את הבוקר פתח רבי פנחס בקברו של 'החזון איש', שם נשא תפילה כי יצליח ה' דרכו ויאיר לו פנים בעצותיו להמון העם.

לאחר מכן התפלל תפילת שחרית בזמן הנץ, בבית מדרשו של הרב ניסים בן שמעון מדייני תל-אביב וקיבל את ברכתו.

בסיום התפילה פנה האדמו"ר למעונו של מרן הגר"ח קנייבסקי שקיבלו בחמימות רבה ואמר לו כי שמע עליו גדולות ונצורות.

משם המשיך רבי פנחס למעונו של מרן ראש הישיבה, רבי אהרן-יהודה-לייב שטיינמן שם הודה לראש הישיבה על שהטריח עצמו והגיע במיוחד מבני-ברק עד באר שבע בכדי לשאת דברים לזכרו של אביו רבי אלעזר זצ"ל. מרן הגראי"ל בירכו שיצליח בכל מעשיו.

השלב הבא הוא ביקור בביתו של הגאון רבי ניסים קרליץ. השניים שוחחו בדברי תורה וענייני הלכה במשך דקות ארוכות.

לאחר מכן הגיעה המשלחת בראשות האדמו"ר הצעיר, לביתם של מרן הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר שבירכו ועודדו וסיפר לו על הקשר המיוחד שהיה לו עם סבו הגדול מרן הבאבא סאלי זצוק"ל.

הרב וואזנר ברכו  שיזכה להמשיך בדרך אבותיו ולהמשיך את מסורת משפחת אבוחצירא.

בסיום יום הביקורים המיוחד הגיע רבי פנחס למעונו של כ"ק האדמו"ר מגור שליט"א שם שהה זמן ארוך מן הרגיל וקיבל את ברכת הרבי.

יצויין כי בימים אלו שוקדים בוועדה המארגנת על עריכת עצרות ענק שיתקיימו עם תום ימי השלושים לרצח הטראגי של רבי אלעזר זיע"א.