אאא

נשיא מועצת חכמי התורה, הראשון לציון מרן הרב עובדיה יוסף ערך הבוקר לפני קריאת התורה "מי שברך" לרפואת בנו הרב יעקב יוסף שבגופו התגלתה מחלה קשה.

הרב עובדיה ערך את ה"מי שברך" להחלמת רבי יעקב בן מרגלית - ללא ההוספה של השם "חי" שהוסיפו לו רבנים ומקובלים במהלך השבוע האחרון.

כזכור, בשעה ששמע הרב עובדיה על הבשורה הקשה היה שרוי בצער רב ובכאב גדול והפסיק את קבלת הקהל.

הרב יעקב יוסף משמש כראש ישיבת חזון יעקב, וכרבה של שכונת גבעת משה בירושלים.

בשבוע האחרון, למרות המחלה, המשיך הרב יעקב יוסף לנהל את שגרת חייו כרגיל ומסר שיעורי תורה רבים.

הציבור נקרא להמשיך ולשאת תפילה לרפואת רבי יעקב חי בן מרגלית לרפואה שלמה.