אאא

שבת חזון אינה שבת ככל השבתות, נבואת החורבן והצום שיבוא בעקבותיה הופכים אותה לשבת של פורענות. לתושבי 'דיל' שבניו גרז'י, הייתה זו שבת עצובה למדי.

מראה הרבנים המובלים למעצר כשידיהם כבולות השפיל את בני הקהילה, שמגדירים את רבניהם בתואר "נזר הקהילה ותפארתה".

בשיחה אישית רווית כאב אומר אחד מבני הקהילה ל'כיכר': "תחושת ההשפלה צורבת בנו. לראות את עיני העדה מובלים למעצר כשאנו יודעים שבן קהילתנו אחראי לכך, זו השפלה כפולה ומכופלת".

השבת כאמור, לא הייתה מהשבתות שירצו בני הקהילה לזכור. הרבנים שנעצרו חזרו לקהילותיהם. גם הרב הישיש של הקהילה, הרה"ג שאול קצין שליט"א הגיע להתפלל כמנהגו מידי קיץ בביהכנ"ס המרכזי ה'דיל סינגוג'. שם התפלל גם רב ביהכנ"ס, הרב אדמונד נחום.

אך דומה שהטלטלה שעברה על הקהילה בסוף השבוע שעבר, המשיכה והתדפקה על שערי בית הכנסת. אביו של שלמה דואק, הרב יצחק דואק, התפלל אף הוא באחד המניינים המוקדמים בבית הכנסת המרכזי. אך ראשי הקהילה ביקשו ממנו להימנע מלדרוש את דרשתו השבועית בפני המתפללים בשל האווירה הקשה ששררה בבית הכנסת ובקהילה.

"שיחת היום", היא לשון המעטה להגדרת אירועי הימים האחרונים, כך אומר לנו בן הקהילה שמספר כי במקומו של הרב דואק, עלה לנאום אחד מרבני הקהילה, הרב דוד עוזרי. אך הסערה ניכרה היטב בפני המתפללים.

בעת רעווא דרעווין לאחר תפילת המנחה, הזמן בו מתעלה הקהילה כולה לפסגות קדושה שבתית, נדרש הרב דואק לדבר בפני הקהל שתחושת ההשפלה ניכרה היטב בפניו.

הרב דואק, אביו של העד המרכזי בפרשה, קם לדבר בפני הקהל. בקול בוכים אמר הרב דואק: "בושתי וגם נכלמתי... הרי אני לפניכם ככלי מלא בושה וכלימה", הוא גינה את מעשיו של בנו שלמה והתנער מהם, וביקש מהציבור למחול לו.

הציבור שישב בדממה והקשיב לדבריו הכואבים, הקשיב גם לדברי אחד מרבני הקהילה שאמר לרב דואק "אנו מוחלים לך ויודעים שאיש ישר וצדיק אתה ואין לך חלק במעשיו של בנך".

גם הרב בן חיים שנעצר בפרשה שב לקהילתו. אך דומה שהתחושות בקהילה כה קשות עד כי ספק אם ישובו החיים למסלולם.

דווקא לבני הקהילה אין הרבה חשש, שכן הללו עוסקים בטקסטיל ואלקטרוניקה, תחומים שלא היו הצד החזק של סלומון דואק שעסק בנדל"ן ובמניות. הפגיעה הקשה ברבני וראשי הקהילה נבעה דווקא בשל כך שהם בשונה מאנשי העסקים, כן היטו שכם וכתף וניסו לסייע בידיו של דואק שהפלילם.

הכאב הגדול והשבר בקהילה נובע בעיקר מתחושת ההשפלה בראותם את רבניהם מובלים כשהם אזוקים בידיהם.

בן הקהילה ששוחח איתנו ביקש לפנות בדבריו לרבני ארץ ישראל: "אנחנו, בני הקהילה הסורית בניו יורק, מבקשים מרבני ארץ ישראל כי יעתירו בעדינו שהפרשה המעיקה תסתיים ללא כל נזק".

ימים יגידו אם אכן גם במקרה זה 'ההר הוליד עכבר', שכן בארצות הברית מקובל שבעברות כלכליות מוטלים עונשים גבוהים ומרתיעים.

אגב, גורמים בקהילה מסרו ל'כיכר השבת', כי סלומון דואק הוברח על ידי ה-FBI כבר ביום רביעי למקום מסתור בשל החשש לחייו מצד גורמים עבריינים בקהילה האיטלקית שגם הם הופללו על ידו לכאורה. "אין לו מה לחשוש מהקהילה שלנו, אצלנו הוא בטוח, הבעיה שלו היא עם האיטלקים שאיתם הסתבך", אמרו אותם גורמים.