אאא

בטקס צנוע ומרגש שלא זכה לתהודה תקשורתית רבה, נמסרו לישיבת 'נתיבות יצחק' השוכנת בבית הכנסת 'יד אליהו' בתל אביב.

הכתרים שנמסרו לידיו של נשיא הישיבה, הרב הראשי לת"א יפו, הגרי"מ לאו שליט"א, שכנו במשך שנים בהיכל הישיבה ומצבם היה בכי רע.

בעלי חברת 'הצורפים' הצליחו במבצע ייחודי לשחזר את הדרם ויופיים של הכתרים בעבודת נמלים שנעשתה ברגישות ובעדינות.

מר יעקב מרדינגר, מבעלי "הצורפים" הביע את קורת רוחו מההזדמנות שניתנה ל"הצורפים" לתרום לישיבה את מלאכת האמנות המיוחדת שהייתה כרוכה בשיפוץ הכתרים ובכך להיות שותפים בהאדרת ספרי התורה של הישיבה.