אאא

בספר "הרבי ויהדות ספרד", על הקשר בין הרבי מלובביץ´ ליהדות ספרד (עמוד 305), מצאנו את הסיפור הבא:

"לפני כעשרים שנה כתב הרה"ח ר´ גרשון - בער ג´ייקובסון ז"ל עורך העיתון ´אלגעמיינער זשורנאל´ את השורות הבאות להלן בתרגום מאידיש:

בשנות ה-60, התקיימה בירושלים הפגנה סוערת ביותר של הציבור החרדי בגין חיכוך חריף ביותר שהתגלע אז, סביב פולמוס ידוע, באותה הפגנה הפליאו השוטרים את מכותיהם בציבור המפגינים החרדי וזעקותיהם של המפגינים המוכים הבקיעו שחקים.

כשנודע הדבר ל´חזון איש´ השמיע הצהרה מפתיעה מאוד" ´השוטרים צודקים´. כששאלוהו הסובבים אותו איך אפשר להצדיק את מי שהיכו באכזריות וללא הבחנה ציבור גדול שבא להפגין כחוק, הסביר להם את כוונתו.

- השוטרים הצעירים הללו הם בני עדות המזרח שגדלו בבתים שומרי מצוות, וכשהובאו ארצה עקרו מהם בכוח הזרוע את דתם והכניסו אותם למוסדות חינוך חילוניים. אנחנו לא נקפנו אצבע להצלתם, ובתת ההכרה שלהם הם רואים בנו לא פחות מאשר במוסדות השלטון הרשמיים שותפים לעוול העצום שנגרם להם, ואת הכאב הגדול הזה האצור בלבם הם ביטאו כאשר היכו את המפגינים".

ורק נשאר לשאול - האם גם את השוטרים המכים בהפגנות כיום אפשר להצדיק, כך או אחרת?