אאא
הציבור הירא לדבר ה' בירושלים לא מוותר: גם השבת נערכה הפגנת מחאה כנגד פתיחת חניון קרתא בירושלים, בחסותה של עיריית ירושלים.

גם הפעם, שוטרים רבים נערכו למניעת כניסתם של חרדים לתוך החניון. שישה חרדים נעצרו.

במקביל לעצרת התפילה והמחאה שאורגנה כמידי שבת על-ידי העדה החרדית, ארחי-פרחי השליכו גם השבת אבנים לעבר שוטרים וגרמו שוב לחילול השם בכלי-התקשורת. הם גם השליכו אבנים לעבר כלי-רכב שביקשו להיכנס לחניון. אחד הנהגים נפגע קל.

כזכור, במהלך השבוע סיפר איש 'העדה החרדית' הרב שמואל-חיים פפנהיים וסיפר כי "גאב"ד ירושלים שהוא הסמכות ההלכתית העליונה שלנו אמר שאם צריך נלחם ונפגין גם עוד מאה או מאתיים שבתות אם צריך".