אאא

השבוע הושלמה מלאכת השיקום והשיפוץ של ציונו של אחד מגאוני הדורות הקודמים הגאון רבי שלמה זלמן אולמאנן זי"ע בעל ה"יריעות שלמה" ואב"ד מאקאווא עד שנת תרכ"ג.

הגאון הקדוש זי"ע היה בנו של הגה"ק רבי שלום חריף זי"ע אב"ד פרוינקירכען וחתנו של הגה"ק רבי בונם גינז זי"ע אב"ד מאטערסדורף , בשנת תקפ"ד שימש כשנתיים כרבה של העיר רענדיק ובשנת תקפ"ו התקבל לכהן פאר כרבה של העיר מאקאווא שם שימש ל"ב שנים עד הסתלקותו בי"א טבת תרכ"ג.

גדולי הדור ההוא כתבו אליו תשובות ובהם מרנא החתם סופר זי"ע והדברי חיים מצאנז זי"ע,

בשנים האחרונות התדרדר מצבו של הקבר שרבים פוקדים אותו בכל ימות השנה והיה צורך גדול לתקנו ולחדשו. ביוזמת ובהשתדלות הרב דוד מרגלי, יו"ר הועד העולמי של מאקאווא העוסק שנים רבות בשיקום ההריסות בעיר מאקאווא ובהם בית המדרש העתיק וקברי הצדיקים הטמונים ב4 בתי העלמין בעיר, החלו בחודשים האחרונים עבודות השיפוץ בתרומת אחד מנכדי בעל היריעות שלמה זי"ע שלקח ע"ע את ההוצאות המרובות.

לאחר התייעצות עם רבני המשפחה וגדולי הדור שליט"א שכתבו על הצורך הדחוף בשיפוץ ושיקום הציון ובהם הגאונים: הגאון רבי ניסים קרליץ שליט"א גאב"ד רמת אהרן, כ"ק גאב"ד מאקאווא שליט"א, הגאון רבי אברהם יצחק אולמן שליט"א חבר הבד"ץ של העדה החרדית, הגאון רבי שלמה זלמן אולמן שליט"א דמו"צ בביה"ד זכרון מאיר והגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א רב מערב ב"ב.

הושלמה בימים אלו מלאכת השיקום לכבודו של הגאון הקדוש זי"ע ובשבוע האחרון עלו רבים לפקוד את ציונו במהלך הנסיעה לעיר מאקאווא לרגל הילולת הרה"ק ה"אהל משה" זי"ע ממאקאווא.