אאא

ליל ניטל שחל השבוע היה שונה מקודמיו בהיכלי ישיבות ויזניץ בארץ ובעולם. במקום לקיים את משחקי השחמט והקלפים המסורתיים, נקראו תלמידי הישיבה להקדים את זמן השינה לשעה 22:00 ואת ההשכמה ל-5:00, כדי שלא לשבש את סדרי הישיבה למחרת. ליל ניטל, היום שבו נולד אותו האיש מנוצל למשחקי חולין ונחשב ללילה שנמנעים מללמוד בו תורה, כדי שלא להוסיף חיות באותו האיש.

בלוחות המודעות בישיבות נתלו מודעות בזה-הלשון: "תלמידי הישיבות הקד' (הקדושות) דויז'ניץ ובחורי החבורות ד'צעירי ויז'ניץ' די בכל אתר ואתר (שבכל מקום ומקום), בארץ ובחוץ לארץ, מתבקשים לעלות על יצועם בשעה 10.00 בלילה ולהיות למחרת בביהמ"ד (בבית המדרש) לעבודת הבורא בשעה 5.00 לפנות בוקר, זאת לבקשת "מורנו הרה"צ (הרב הצדיק) שליט"א".

"הבחורים שיקיימו את הבקשה הנ"ל יקבלו אי"ה (אם ירצה השם) גמולם הטוב", מובטחים המשתתפים.

את הידיעה פרסם לראשונה העיתונאי קובי נחשוני באתר ynet.