אאא
האימון האחרון של חטיבת הצנחנים שנערך באחרונה ברמת הגולן, היה אימון מיוחד. הכוחות נערכו לאפשרות של עימות בגזרה הצפונית וגם למדו להכיר את החיים בגבעות הזלת הקפואות של האזור.

אל יותר מכל, מספרים החיילים, בלט מספרם הלא קטן של החיילים הדתיים. מאות מהם יצרו "שטיבלאך" של מניינים בבוקר בצהריים ובערב, ורק מעטים, שהיו במקומות מרוחקים או תוך כדי פעילות מעשית בשטח לא הצליחו להגיע למרכזי התפילה שהוקמו שם.