אאא

שטייניץ ביקש להעביר היום הצעת חוק עוקפת בג"ץ. לאור פסיקת בג"ץ כי ההוצאות על תשלום למטפלות יוכרו לצורך מס, ביקשו באוצר להתוות מסלול עוקף לפסיקה. שר האוצר ויועציו הגישו הצעת חוק שמטרתה להמיר את ההכרה בהוצאות לנקודות זיכוי עבור נשים עובדות, כך שבעד ילד עד גיל 8 תתווסף נקודת זיכוי אחת מחד, ומאידך תבוטל חצי נקודת הזיכוי הניתנת אוטומטית לכל אשה היוצאת לשוק העבודה.

הצעה זו כבר זכתה לביקורת בוועדת הכספים שכן היא מביאה תועלת רק לבעלות שכר גבוה. ההצעה שהוגשה לוועדת השרים לחקיקה נדחתה על ידי הממשלה בטיעון האמור. יצויין כי מטרת האוצר בהצעת חוק זו הייתה לצמצמם את ההוצאה הגבוהה לאוצר המדינה באם תתקבל ההכרה שנתן בית המשפט להוצאות על טיפול בילדים.

שטייניץ כאמור חזר בו ומשך את הצעת החוק, והוא מתכוון לשפר את הצעתו כך שגם בעלות הכנסה נמוכה יותר תוכלנה ליהנות מהצעת החוק והוא יחזור לישיבת הממשלה בשבוע הבא עם הצעה משופרת.