אאא

הסדר החוב של סקורפיו מגיע לישורת האחרונה. יותר משנה לאחר שסקורפיו, שבשליטת בני שטיינמץ, הודיעה למחזיקי האג"ח שלא תוכל לעמוד בתשלומים בזמן, הגיעו הצדדים לטיוטת הסדר חוב, שתובא בימים הקרובים לאישור באסיפה הכללית של מחזיקי האג"ח. ההסדר מחייב אישור של מחזיקי האג"ח ברוב של 75%.

היקף החוב שבהסדר של סקורפיו הוא 935 מיליון שקל, כאשר 575 מיליון שקל מתוכו הוא חוב למחזיקי האג"ח, ועוד 93 מיליון דולר לבנק הפועלים.

למרות שההבנות העקרוניות הושגו כבר ביולי, השלמת המו"מ לגיבוש הסדר החוב התעכבה, בין השאר בשל התארכות הדיונים בין בנק הפועלים לחברה, שטרם הסתיימו.

שטיינמץ יעניק ערבות

שטיינמץ יעניק לבנק ערבות אישית על חובו, זאת לאחר שבתחילת המו"מ התנער מהחוב, וטען כי הוא של החברה וכי אין לו כל קשר לכך.

את מחזיקי האג"ח מייצג עו"ד גיל אורן ממשרד יגאל ארנון, ואת סקורפיו מייצגים עורכי הדין רם כספי ויאיר כספי ממשרד רם כספי.

מהדיווח של סקורפיו לבורסה עולה, כי החברה אינה נותנת גילוי נאות לעובדה כי חלק מנציגות מחזיקי האג"ח מתנגד להסדר. סקורפיו דיווחו כי "גובש בין החברה ובין נציגות מחזיקי האג"ח נוסח מפורט של הסדר", בעוד שבמקרה דומה, בהסדר החוב של אג"ח ט´ של אפריקה ישראל, נמסר לבית המשפט שההסדר מקובל על מרבית חברי הנציגות.

הגוף שמתנגד להסדר הוא פסגות, שדרש כי שטיינמץ יעמיד ערבויות אישיות לחוב מחזיקי האג"ח, כפי שהסכים להעמיד לבנק הפועלים. פסגות מחזיקה ב-11% מהאג"ח.

במסגרת הסדר החוב עם מחזיקי האג"ח נקבע, כי יבוצע פירעון מיידי של מחצית מהחוב - תשלום במזומן של 75 מיליון דולר - במקביל לפירעון מוקדם של 5 מיליון דולר לבנק הפועלים (יתרת האשראי לבנק תיפרס על כמה שנים).

שטיינמץ מתחייב שאם בעתיד תתקשה סקורפיו לעמוד בתשלומים למחזיקי האג"ח, הוא יעמיד לחברה הלוואה לצורך תשלום הריבית. יתרת החוב למחזיקי האג"ח תשולם בחמישה תשלומים שנתיים שווים החל משנת 2014.

נקבע כי אם ההון העצמי של סקורפיו יעלה על 200 מיליון דולר, תשלם החברה למחזיקי האג"ח ריבית נוספת של 1.125%. נוסף לכך יירשמו שעבודים מסוימים לטובת מחזיקי האג"ח ובנק הפועלים.

שטיינמץ יעמיד 20 מיליון דולר נוספים לסקורפיו למטרת פיתוח עסקי החברה באוקראינה.

סקורפיו, הפעילה במזרח אירופה בעיקר ברוסיה, באוקראינה, ברומניה, בצ´כיה ובסלובקיה, נקלעה בשנתיים האחרונות למשבר קשה. לחברה התחייבויות ענק של 1.8 מיליארד שקל, כמחצית מהן, כאמור, למחזיקי האג"ח ולבנק הפועלים, ולדו"חותיה מצורפת הערת "עסק חי".

את המחצית הראשונה של 2010 סיימה סקורפיו בהפסד של 111 מיליון שקל (בהמשך להפסד של 313 מיליון שקל ב-2009). לחברה תזרים מזומנים מפעילות שוטפת שלילי בהיקף של 32 מיליון שקל, הגירעון בהון החוזר מסתכם במיליארד שקל ובהון העצמי יש גירעון של 361 מיליון שקל.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

נכון לסוף הרבעון השני השנה לסקורפיו אשראי מהבנק בערבות של בני שטיינמץ בגובה של 93 מיליון דולר, שמצטרף להלוואות בעלים בגובה של 115 מיליון דולר.

מה כולל הסדר החוב של מחזיקי האג"ח?

■ פירעון של 75 מיליון דולר

■ פריסת 75 מ´ ד´ לחמש שנים, החל מ-2014.

■ אם ההון העצמי של סקורפיו יעלה על 200 מיליון דולר, החברה תשלם ריבית נוספת של 1.125%.

■ שטיינמץ יעמיד 20 מיליון דולר נוספים למטרת פיתוח עסקי החברה באוקראינה.

■ בעלי האג"ח יקבלו שעבודים.