אאא

הרבנות הצבאית ביצעה רכש של פירות וירקות 'שביעית' על פי ההלכה, ולא רק על-פי 'היתר מכירה'.

מה שמייקר את צריכת היבול, ופוגע  לכאורה בחקלאים כאלה שאינם מקפידים על שמירת 'שנת השמיטה' כהלכתה.

דבר שהוציא את קצפו של האלוף במיל' חה"כ אלעזר שטרן.

בשנים האחרונות, בניגוד לשנים של 'קום המדינה', הציבור הדתי בצה"ל, כולל כאלה חובשי הכיפות הסרוגות, הנקראים דת"לים, וחובשי הכיפות השחרות המכונים 'חרדים', מקפידים ברובם המכריע, על שמירת שנת השמיטה כהלכה, דהיינו אכילת יבול כזה שנרכש באמצעות אוצר בי"ד, או 'יבול נוכרים'.

מסתבר שמה שהיה פעם לא מתאים להיום!

שטרן יקירי, אנחנו מכירים לא יום, ואתה הרי תמיד דגלת בהתאמת הדת למציאות המשתנה, הרי לא ייתכן שרק כשמדובר ב'קולא', תדגול בשיטה המתחדשת, וכשמדובר לחומרה, תדבק בשיטה הישנה נושנה.

בתקופה של 'קום המדינה', כאשר היה ברור כי אם לא יאפשרו את ההיתר המפוקפק של 'היתר המכירה', הציבור השוכן בציון, לא יעמוד בקושי של שמירת שנת השמיטה - ולא ישמור כלל על שנת השמיטה, ולכן לשעתו המציאה הרבנות הראשית,  את הפתרון הזמני והפחות טוב, שנקרא 'היתר מכירה'.

ברבבות הימים והשנים, כאשר המדינה התפתחה, ועמה גם השינויים המתבקשים, החלו רבים, גם כאלה שבעבר לא הקפידו על כך, לשמור שמיטה כהלכתה.

חרדים וסרוגים!

כך שהמציאות השתנתה, ועמה גם שמירת שנת השמיטה - כהלכה.

צה"ל בכלל והרבנות הצבאית הראשית בפרט, איננה כלי בידי החרדים או אחרים, לפחות על פי כתב האמנה של הארגון, שאתה מכירו טוב ממני, הוא נאמן ללקוחותיו - קרי, לחיילים המשרתים באשר הם.

צה"ל מחויב לספק אוכל כשר לחייליו, ברמות בהם הקפידו ומקפידים בביתם, בדיוק כמו שהוא מחויב לספק לחייליו המקפידים על מזון טבעוני, רפואי וכל המצאה אחרת.

אם המוצר יקר לצה"ל, והוא חושב כי אין 'הצר שווה בנזק המלך' - שיודיע לחיילים הדתיים, או לטבעונים ולכל האחרים, כי אין הוא חפץ בשירותם הצבאי כי הם עולים יקר למשלם המסים.

האם ערכת פעם חשבון כה מדוקדק, כמה עולה למשלם המסים, חופשות ספורטאים מצטיינים, שעושים שירות צבאי - 'מצחיק', אנחנו מכירים את תנאי השירות שלהם, או של אחרים שהזכרנו - למשל של אלו הטבעונים, שאינם אוכלים מזון מן החי, בשל סיבות אידיאולוגיות. לא ערכת, וגם לא ביקרת אותם ואפילו לא את המערכת שמיטיבה עמם - על חשבון מ ש ל ם  ה מ ס י ם.

מדוע כאשר מדובר בחייל חרדי, שאתה כה דבק בגיוסם של כולם - מאותו מגזר, אתה עורך חשבון עלויות, ומבקש לפגוע בזכויותיהם.

אגב, הקב"ה מבטיח כפי שכתוב בתורה שאתה כה מאמין בה, כי מי שיקפיד על שמירת שנת השמיטה כהלכתה, לא יפסיד, כפי שנאמר: "ונתתי את ברכתי לכם בשנה השישית ועשת את התבואה לשלש השנים" (פרשת בהר).

כך שמשלם המסים ממש לא יפסיד מכך, להפך רק ירוויח.

בעבר כששירתנו יחדיו בבה"ד 1, אתה כמפקד הבה"ד (מפקדי היקר) ואני כרב בה"ד 1, למדנו חברותא כל בוקר, ולמדת בשקיקה את הגמרא הנלמדת, ואת דברי חז"ל שנעמו לחכך.

אז הנה לאחר שנים, אנו חוזרים ללמוד, באמצעות מדיה זו.

גם לומדים, וגם מרגיעים, הכול בסדר, הסר דאגה מלבך, אף אחד מהרבנות הצבאית, איננו כלי בידי החרדים, ולבטח איננו מחניף לנו.

תן להם ברבנות הצבאית לעשות את עבודתם המקצועית, כדי שלחייל הדתי תהיה מעט עדנה ויכולת לשרת בצה"ל.