אאא

רבים השתתפו הערב (מוצאי שבת) בעצרת אחדות מיוחדת בבית הכנסת לדרמן בבני ברק במלאות השבעה להירצחם של חמישה בני אדם בטבח הקשה בבית הכנסת קהילת בני תורה בשכונת הר נוף בירושלים.

אתר "כיכר השבת" העביר שידור חי מהעצרת 

העצרת נערכה בראשותו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי, ונשאו במסגרתה דברי חיזוק והתעוררות ראש ישיבת פונוביז הגאון רבי גרשון אדלשטיין, חבר מועצת חכמי התורה של ש"ס הגאון רבי שמעון בעדני, רבה של "רמת אלחנן" הגאון רבי יצחק זילברשטיין, המשפיע החסידי הגרצ"מ זילברברג ורב בית הכנסת קהילת בני תורה הגר"י הכהן רובין.

העצרת החלה בסביבות השעה 20:00 בערב, והיא הועברה בשידור חי וישיר לרחבות הסמוכים לבית הכנסת, ולעצרות דומות בירושלים, בית שמש, ביתר ומודיעין עילית. 

אירוע הזיכרון נפתח באמירת פרקי תהילים לזכות הכלל ולרפואת הפצועים בפיגוע, כשלפני התיבה ניגש הרב בויאר.
לאחר מכן נשא דברי חיזוק הגאון רבי חיים פיינשטיין ראש כולל בית יהודה שאמר: "הניצחונות של עם ישראל הם רק בזכות התורה והמצוות. אם המחנה קדוש הרי שה' הולך בקרב מחנינו ומצילינו מאויבנו. עם ישראל חי מעל הטבע ורק בזכות ההתחזקות ברוחניות ניצלים מכל האסונות. על בני התורה להתחזק בכל הדברים הטעונים תיקון ובכך לחזק את הכלל ולשמור עליו".

ראש ישיבת פוניבז' הגר"ג אדלשטיין נשא דברי התעוררות והזכיר כי בשביל להינצל מחבלי משיח יש לעסוק בתורה וגמילות חסדים. "כל אחד צריך להתחזק בעניינים אלו כפי כוחו וכפי מדרגתו".

בהמשך, נשא דברי חיזוק הגאון הרב יצחק זילברשטיין חבר מועצת גדולי התורה שדיבר על מעלתם הגדולה של אלו הזוכים לקדש שם שמיים. הרב זילברשטיין תיאר כי "כשהרוצחים ימ"ש נכנסו לבית הכנסת הגיעו אנשי ההצלה ונכנסו בכדי להציל. ושאלו אותי אם זה נכון לעשות כך על פי ההלכה".

"ואני רוצה להשיב בשם בעל ה"אהבת חסד" שמקשה כיצד היה מותר לאברהם אבינו להילחם במלכים שהיו חזקים ממנו והשיב כי אם לאדם יש אמונה אמיתית וטהורה ועושה הכל לשם שמיים ובשלמות אז מותר לעשות כן. וזה עשה אברהם אבינו וכך גם פעלו אנשי ההצלה. מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן אומר שקידוש שם שמיים זה מידת ה"ויתור". אם אדם מוותר ומרחם מוותרים לו ומרחמים עליו מן השמיים. מוויתור אף פעם לא מפסידים" זעק הגר"י זילברשטיין.

הגאון רבי שמעון בעדני נשא דברים גם הוא: "אנשים שואלים איך ייתכן שנהרגו בני תורה. גמרא מפורשת - אין פורענות באה אלא בשביל הרשעים ומתחילה בצדיקים. יש גם את העניין של מיתת צדיקים מכפרת. שכשיש גזירות רעות הקב"ה לוקח את הצדיקים ככפרה".

"כל ישראל ערבים זה לזה. כולם כמו אדם אחד. ומזה יש ללמוד מידה טובה מרובה. הצדיק נאסף בכדי לכפר על הכלל. קבוצת צדיקים שנהרגה זה סימן שהרע התרבה בעולם והיו גזירות ומיתתם כיפרה. כמובן שצריך גם אצלינו לחזק את לימוד התורה. להקפיד להתחזק בזה".

"נהרג נכדי היקר הי"ד שהיה ירא שמיים וקיבלנו זאת באמונה שלימה מתוך הצער. תהיתי האם מותר לשמוח, אם באמת אנחנו מקבלים לטובה לכאורה אפשר לרקוד. וראיתי במדרש שאברהם אבינו כשלקח לעקידה את בנו יצחק ירדו עיניו דמעות אך בליבו שמח".

"כל דיני האבלות זה רק כדי שאדם יפשפש במעשיו ויתעורר לתשובה וזה מוטל עלינו לעשות לצד קבלת היסורים באהבה". 

בנוסף עורר הרב בעדני להתרחק מהמחלוקת. "מחלוקת זה חלק מוות. צריך להתרחק מכך מאוד". גם בנושא הצניעות עורר להתחזק והדגיש כי נושא זה טעון תיקון.