מלך..  רייכמן  חתונה  בית שמש
הפינה של מרן: מלאכת כיבוי בשבתהפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: מלאכת כיבוי בשבת
י' בסיון תשעח | 24.05.18
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מלאכת כיבוי בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני יום טובהפינה של מרן: דיני יום טובישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני יום טוב (יביע אומר)
מרן זצ"ל בשיעור מיוחד ל'יום ירושלים'. צפומרן זצ"ל בשיעור מיוחד ל'יום ירושלים'. צפוישי כהן2
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: שיעור ליום ירושלים (יביע אומר)
הפינה של מרן:  שבות דשבות במקום מצווההפינה של מרן: שבות דשבות במקום מצווהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: שבות דשבות במקום מצווה(יביע אומר)
הפינה של מרן: מלאכת שבת שנעשית על ידי שנייםהפינה של מרן: מלאכת שבת שנעשית על ידי שנייםישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מלאכת שבת שנעשית על ידי שניים (יביע אומר)
הפינה של מרן: ברכות הנהניןהפינה של מרן: ברכות הנהניןישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: ברכות הנהנין (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין תשמישי קדושה ותשמישי מצוההפינה של מרן: דין תשמישי קדושה ותשמישי מצוהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין תשמישי קדושה ותשמישי מצוה (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני קידוש החודשהפינה של מרן: דיני קידוש החודשישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני קידוש החודש (יביע אומר)
הפינה של מרן: יציאה חוץ לתחום לדבר מצוההפינה של מרן: יציאה חוץ לתחום לדבר מצוהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: יציאה חוץ לתחום לדבר מצוה (יביע אומר)
הפינה של מרן: פתיחת מקרר בשבתהפינה של מרן: פתיחת מקרר בשבתישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: פתיחת מקרר בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני יציאה חוץ לתחום בשבת ויום טובהפינה של מרן: דיני יציאה חוץ לתחום בשבת ויום טובישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני יציאה חוץ לתחום בשבת ויום טוב (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני רחיצה ביום טובהפינה של מרן: דיני רחיצה ביום טובישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני רחיצה ביום טוב (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין שחיטה ביום טובהפינה של מרן: דין שחיטה ביום טובישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין שחיטה ביום טוב (יביע אומר)
הפינה של מרן: חומרת מוקצה ביום טובהפינה של מרן: חומרת מוקצה ביום טובישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: חומרת מוקצה ביום טוב (יביע אומר)
הפינה של מרן: הלכות מוקצההפינה של מרן: הלכות מוקצהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הלכות מוקצה (יביע אומר)
הפינה של מרן:  מלאכת טוחן ביום טובהפינה של מרן: מלאכת טוחן ביום טובישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מלאכת טוחן ביום טוב (יביע אומר)
הפינה של מרן: הולדת אש ביום טובהפינה של מרן: הולדת אש ביום טובישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הולדת אש ביום טוב (יביע אומר)
הפינה של מרן: בשבח ובחיוב לימוד התורה ובגודל הניסים שנעשו לישראלהפינה של מרן: בשבח ובחיוב לימוד התורה ובגודל הניסים שנעשו לישראלישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: בשבח ובחיוב לימוד התורה ובגודל הניסים שנעשו לישראל (יביע אומר)
הפינה של מרן:  דין החשמל והולדת אש ביום טובהפינה של מרן: דין החשמל והולדת אש ביום טובישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין החשמל והולדת אש ביום טוב (יביע אומר)
הפינה של מרן: זכור ושמור נאמרו בדיבור אחדהפינה של מרן: זכור ושמור נאמרו בדיבור אחדישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: זכור ושמור נאמרו בדיבור אחד (יביע אומר)
הפינה של מרן: הלכות ודיני קידוש ושיעוריםהפינה של מרן: הלכות ודיני קידוש ושיעוריםישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הלכות ודיני קידוש ושיעורים (יביע אומר)
הפינה של מרן: אין קידוש אלא במקום סעודההפינה של מרן: אין קידוש אלא במקום סעודהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: אין קידוש אלא במקום סעודה (יביע אומר)
הפינה של מרן:  עשות חפציך ביום קדשיהפינה של מרן: עשות חפציך ביום קדשיישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: עשות חפציך ביום קדשי (יביע אומר)
הפינה של מרן:  דיני אבילות בימי הספירההפינה של מרן: דיני אבילות בימי הספירהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני אבילות בימי הספירה (יביע אומר)
הפינה של מרן: מניית ימים ושבועות בספירת העומרהפינה של מרן: מניית ימים ושבועות בספירת העומרישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מניית ימים ושבועות בספירת העומר (יביע אומר)
הפינה של מרן: כללים בספיקות בספירת העומרהפינה של מרן: כללים בספיקות בספירת העומרישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: כללים בספיקות בספירת העומר (יביע אומר)

שיעורי הרב עובדיה יוסף

מרן הרב עובדיה יוסף מסר בימי חייו אין ספור שיעורי תורה, כיכר השבת ריכז עבורכם שיעורי תורה מרכזיים שנאמרו במוצאי השבתות בבית הכנסת יחווה דעת

עדכונים
כיכר facebook