"מִשֶּׁנִּכְנַס אַדָּר מַרְבִּים בְּשִׂמְחָה"; מרן מסביר. צפו"מִשֶּׁנִּכְנַס אַדָּר מַרְבִּים בְּשִׂמְחָה"; מרן הגר"ע יוסף זצ"ל מסביר. צפו
ל' בשבט תשעט | 05.02.19
מִשֶּׁנִּכְנַס אַדָּר מַרְבִּים בְּשִׂמְחָה" • צפו במרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל מסביר בשיעורו היומי • "מי שאין בידו ללמוד תורה, יחזק את התורה, הקב"ה יחזק אותו" (יהדות)
הפינה של מרן: מלאכה שאין צריך לגופההפינה של מרן: מלאכה שאין צריך לגופהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מלאכה שאין צריך לגופה (יביע אומר)
הפינה של מרן: ספר תורה ותפילין שנפלוהפינה של מרן: ספר תורה ותפילין שנפלוישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: ספר תורה ותפילין שנפלו (יביע אומר)
הפינה של מרן: תיקון כלי ביום שבתהפינה של מרן: תיקון כלי ביום שבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: תיקון כלי ביום שבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: חימום מאכלים בשבתהפינה של מרן: חימום מאכלים בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: חימום מאכלים בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: הפסקה בברכות בין תפילין של יד לתפילין של ראשהפינה של מרן: הפסקה בברכות בין תפילין של יד לתפילין של ראשישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הפסקה בברכות בין תפילין של יד לתפילין של ראש (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני הפסק בין הנחת תפילין של יד לשל ראשהפינה של מרן: דיני הפסק בין הנחת תפילין של יד לשל ראשישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני הפסק בין הנחת תפילין של יד לשל ראש (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין שעון שבתהפינה של מרן: דין שעון שבתישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין שעון שבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני תפילין בפרטותהפינה של מרן: דיני תפילין בפרטותישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני תפילין בפרטות (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין קיפול הטלית בשבתהפינה של מרן: דין קיפול הטלית בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין קיפול הטלית בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: עיקר מצוות  טלית קטן היא מתחת לבגדיוהפינה של מרן: עיקר מצוות טלית קטן היא מתחת לבגדיוישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: עיקר מצוות טלית קטן היא מתחת לבגדיו (יביע אומר)
הפינה של מרן: הפסקה בברכות בין תפילין של יד לתפילין של ראשהפינה של מרן: הפסקה בברכות בין תפילין של יד לתפילין של ראשישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הפסקה בברכות בין תפילין של יד לתפילין של ראש (יביע אומר)
הפינה של מרן: התכלת בציצית וכיצד סדר עשיית הציציותהפינה של מרן: התכלת בציצית וכיצד סדר עשיית הציציותישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: התכלת בציצית וכיצד סדר עשיית הציציות (יביע אומר)
הפינה של מרן: סחיטת משקין בשבתהפינה של מרן: סחיטת משקין בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: סחיטת משקין בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: מלאכת כיבוי בשבתהפינה של מרן: מלאכת כיבוי בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מלאכת כיבוי בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני יום טובהפינה של מרן: דיני יום טובישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני יום טוב (יביע אומר)
מרן זצ"ל בשיעור מיוחד ל'יום ירושלים'. צפומרן זצ"ל בשיעור מיוחד ל'יום ירושלים'. צפוישי כהן2
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: שיעור ליום ירושלים (יביע אומר)
הפינה של מרן:  שבות דשבות במקום מצווההפינה של מרן: שבות דשבות במקום מצווהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: שבות דשבות במקום מצווה(יביע אומר)
הפינה של מרן: מלאכת שבת שנעשית על ידי שנייםהפינה של מרן: מלאכת שבת שנעשית על ידי שנייםישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מלאכת שבת שנעשית על ידי שניים (יביע אומר)
הפינה של מרן: ברכות הנהניןהפינה של מרן: ברכות הנהניןישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: ברכות הנהנין (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין תשמישי קדושה ותשמישי מצוההפינה של מרן: דין תשמישי קדושה ותשמישי מצוהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין תשמישי קדושה ותשמישי מצוה (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני קידוש החודשהפינה של מרן: דיני קידוש החודשישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני קידוש החודש (יביע אומר)
הפינה של מרן: יציאה חוץ לתחום לדבר מצוההפינה של מרן: יציאה חוץ לתחום לדבר מצוהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: יציאה חוץ לתחום לדבר מצוה (יביע אומר)
הפינה של מרן: פתיחת מקרר בשבתהפינה של מרן: פתיחת מקרר בשבתישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: פתיחת מקרר בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני יציאה חוץ לתחום בשבת ויום טובהפינה של מרן: דיני יציאה חוץ לתחום בשבת ויום טובישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני יציאה חוץ לתחום בשבת ויום טוב (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני רחיצה ביום טובהפינה של מרן: דיני רחיצה ביום טובישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני רחיצה ביום טוב (יביע אומר)

שיעורי הרב עובדיה יוסף

מרן הרב עובדיה יוסף מסר בימי חייו אין ספור שיעורי תורה, כיכר השבת ריכז עבורכם שיעורי תורה מרכזיים שנאמרו במוצאי השבתות בבית הכנסת יחווה דעת

כיכר facebook