ליברמן  מלך..  אריה דרעי  הרב אלבז
הפינה של מרן: חובת קריאת שלושה פסוקים לעולה לתורההפינה של מרן: חובת קריאת שלושה פסוקים לעולה לתורהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: חובת קריאת שלושה פסוקים לעולה לתורה (יביע אומר)
הפינה של מרן: מי ששכח 'רצה' בברכת המזון ודין מי שטעה בתפילת השבתהפינה של מרן: מי ששכח 'רצה' בברכת המזון ודין מי שטעה בתפילת השבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מי ששכח 'רצה' בברכת המזון ודין מי שטעה בתפילת השבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: מי ששכח להזכיר מעין המאורעהפינה של מרן: מי ששכח להזכיר מעין המאורעישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מי ששכח להזכיר מעין המאורע בברכת המזון ובברכה אחרונה (יביע אומר)
הפינה של מרן: חובת אכילת סעודה שלישית ורביעית בשבתהפינה של מרן: חובת אכילת סעודה שלישית ורביעית בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: חובת אכילת סעודה שלישית ורביעית בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: יכווין אדם תפילתו עם השליח ציבורהפינה של מרן: יכווין אדם תפילתו עם השליח ציבורישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: יכווין אדם תפילתו עם השליח ציבור (יביע אומר)
הפינה של מרן: אמירת קורבנות וזמירותהפינה של מרן: אמירת קורבנות וזמירותישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: אמירת קורבנות וזמירות (יביע אומר)
הפינה של מרן: מעלת עליית משלים ומפטיר  לעילוי נשמות הנפטריםהפינה של מרן: מעלת עליית משלים ומפטיר לעילוי נשמות הנפטריםישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מעלת עליית משלים ומפטיר בקריאת התורה לעילוי נשמות הנפטרים (יביע אומר)
הפינה של מרן: סדר העולים לספר תורההפינה של מרן: סדר העולים לספר תורהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: סדר העולים לספר תורה (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין איסור עשיית מסחר ומלאכה בשבתהפינה של מרן: דין איסור עשיית מסחר ומלאכה בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין איסור עשיית מסחר ומלאכה בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין ריצה בשבתהפינה של מרן: דין ריצה בשבתישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין ריצה בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: תפילת מנחה בערב שבת לאחר קבלת שבת בציבורהפינה של מרן: תפילת מנחה בערב שבת לאחר קבלת שבת בציבורישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: תפילת מנחה בערב שבת לאחר קבלת שבת בציבור (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין בין השמשותהפינה של מרן: דין בין השמשותישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין בין השמשות (יביע אומר)
הפינה של מרן: זמן תפילין ובין אדם לחברוהפינה של מרן: זמן תפילין ובין אדם לחברוישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: זמן תפילין ובין אדם לחברו (יביע אומר)
הפינה של מרן: חובת כיבוד התפיליןהפינה של מרן: חובת כיבוד התפיליןישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: חובת כיבוד התפילין (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין שימוש בשעון שבתהפינה של מרן: דין שימוש בשעון שבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין שימוש בשעון שבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין שביתת כלים בשבתהפינה של מרן: דין שביתת כלים בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין שביתת כלים בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני שימוש בחשמל בשבתהפינה של מרן: דיני שימוש בחשמל בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני שימוש בחשמל בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: מלאכה המתחילה קודם השבת ונגמרת מאליה תוך השבתהפינה של מרן: מלאכה המתחילה קודם השבת ונגמרת מאליה תוך השבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מלאכה המתחילה קודם השבת ונגמרת מאליה תוך השבת (יביע אומר)
הפינה של מרן:  דין מי ששכח ברך עלינוהפינה של מרן: דין מי ששכח ברך עלינוישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין מי ששכח ברך עלינו (יביע אומר)
הפינה של מרן: תקנות עזרא הסופר בקריאת ספר תורההפינה של מרן: תקנות עזרא הסופר בקריאת ספר תורהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: תקנות עזרא הסופר בקריאת ספר תורה (יביע אומר)
הפינה של מרן: ברכת שהחינוהפינה של מרן: ברכת שהחינוישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: ברכת שהחינו (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין רצה בברכת המזון של שבתהפינה של מרן: דין רצה בברכת המזון של שבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין רצה בברכת המזון של שבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני חיוב ציציתהפינה של מרן: דיני חיוב ציציתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני חיוב ציצית (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני ברכת מעין שבע בליל שבתהפינה של מרן: דיני ברכת מעין שבע בליל שבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני ברכת מעין שבע בליל שבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין משקין הראויין לקידושהפינה של מרן: דין משקין הראויין לקידושישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין משקין הראויין לקידוש (יביע אומר)
הפינה של מרן: אין קידוש אלא במקום סעודההפינה של מרן: אין קידוש אלא במקום סעודהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: אין קידוש אלא במקום סעודה (יביע אומר)

שיעורי הרב עובדיה יוסף

מרן הרב עובדיה יוסף מסר בימי חייו אין ספור שיעורי תורה, כיכר השבת ריכז עבורכם שיעורי תורה מרכזיים שנאמרו במוצאי השבתות בבית הכנסת יחווה דעת

כיכר facebook