מלך..  חתונה  רייכמן  שקד
הפינה של מרן: הלכות קידושהפינה של מרן: הלכות קידושישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הלכות קידוש (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין חולה וקטן ביום הכיפוריםהפינה של מרן: דין חולה וקטן ביום הכיפוריםישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין חולה וקטן ביום הכיפורים (יביע אומר)
הפינה של מרן: עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפרהפינה של מרן: עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפרישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר (יביע אומר)
הפינה של מרן: הלכות יום הכיפוריםהפינה של מרן: הלכות יום הכיפוריםישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הלכות יום הכיפורים (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני ואזהרות שחיטת עופות הכפרותהפינה של מרן: דיני ואזהרות שחיטת עופות הכפרותישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני ואזהרות שחיטת עופות הכפרות (יביע אומר)
הפינה של מרן: בתשעה לחודש תענו את נפשותיכםהפינה של מרן: בתשעה לחודש תענו את נפשותיכםישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: בתשעה לחודש תענו את נפשותיכם (יביע אומר)
הפינה של מרן:  הלכות ליל ראש השנההפינה של מרן: הלכות ליל ראש השנהישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הלכות ליל ראש השנה (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין עירוב תבשיליןהפינה של מרן: דין עירוב תבשיליןישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין עירוב תבשילין (יביע אומר)
הפינה של מרן:  דין אמירת אבינו מלכינו בשבתהפינה של מרן: דין אמירת אבינו מלכינו בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין אמירת אבינו מלכינו בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: יג מידות של רחמיםהפינה של מרן: יג מידות של רחמיםישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: יג מידות של רחמים (יביע אומר)
הפינה של מרן: תשובה מיראה ומאהבההפינה של מרן: תשובה מיראה ומאהבהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: תשובה מיראה ומאהבה (יביע אומר)
הפינה של מרן: מצוות התשובההפינה של מרן: מצוות התשובהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מצוות התשובה (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין 'המלך המשפט'הפינה של מרן: דין 'המלך המשפט'ישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין 'המלך המשפט' (יביע אומר)
הפינה של מרן: ריבוי זכויות לקראת יום הדיןהפינה של מרן: ריבוי זכויות לקראת יום הדיןישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: ריבוי זכויות לקראת יום הדין (יביע אומר)
הפינה של מרן: הכנה לעשרת ימי תשובההפינה של מרן: הכנה לעשרת ימי תשובהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הכנה לעשרת ימי תשובה (יביע אומר)
הפינה של מרן: ימי אלול והכנה לראש השנההפינה של מרן: ימי אלול והכנה לראש השנהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: ימי אלול והכנה לראש השנה (יביע אומר)
הפינה של מרן: ההכנה לראש השנההפינה של מרן: ההכנה לראש השנהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: ההכנה לראש השנה (יביע אומר)
הפינה של מרן:  דין סחיטה בשבתהפינה של מרן: דין סחיטה בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין סחיטה בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין חליבה בשבתהפינה של מרן: דין חליבה בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין חליבה בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: התנאים בפסיק רישיההפינה של מרן: התנאים בפסיק רישיהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: התנאים בפסיק רישיה (יביע אומר)
הפינה של מרן: פסיק רישיה דלא ניחא ליההפינה של מרן: פסיק רישיה דלא ניחא ליהישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: פסיק רישיה דלא ניחא ליה (יביע אומר)
הפינה של מרן: סחיטת פירות בשבתהפינה של מרן: סחיטת פירות בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: סחיטת פירות בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן:   ורב חסד ואמתהפינה של מרן: ורב חסד ואמתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: ורב חסד ואמת (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני בישול בשבתהפינה של מרן: דיני בישול בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני בישול בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן:  דיני אמירת סליחות בפחות מעשרההפינה של מרן: דיני אמירת סליחות בפחות מעשרהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני אמירת סליחות בפחות מעשרה (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני טוחן ביום שבתהפינה של מרן: דיני טוחן ביום שבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני טוחן ביום שבת (יביע אומר)

שיעורי הרב עובדיה יוסף

מרן הרב עובדיה יוסף מסר בימי חייו אין ספור שיעורי תורה, כיכר השבת ריכז עבורכם שיעורי תורה מרכזיים שנאמרו במוצאי השבתות בבית הכנסת יחווה דעת

כיכר facebook