יעקב שוואקי  אברהם פריד  טראמפ  מוטי..
הפינה של מרן: דין אגרת ביום שבתהפינה של מרן: דין אגרת ביום שבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין אגרת ביום שבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: אגרות שלומים ביום שבתהפינה של מרן: אגרות שלומים ביום שבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: אגרות שלומים ביום שבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: איסור קריאה בשטרי הדיוטות ביום שבתהפינה של מרן: איסור קריאה בשטרי הדיוטות ביום שבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: איסור קריאה בשטרי הדיוטות ביום שבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: הרהור בדברי חול ביום שבתהפינה של מרן: הרהור בדברי חול ביום שבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הרהור בדברי חול ביום שבת (יביע אומר)
הפינה של מרן:  איסור הנאה ממלאכת גוי שנעשית לצורך עצמוהפינה של מרן: איסור הנאה ממלאכת גוי שנעשית לצורך עצמוישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: איסור הנאה ממלאכת גוי שנעשית לצורך עצמו (יביע אומר)
הפינה של מרן: תיקון כלי ביום שבתהפינה של מרן: תיקון כלי ביום שבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: תיקון כלי ביום שבת (יביע אומר)
הפינה של מרן:  חימום מאכלים בשבתהפינה של מרן: חימום מאכלים בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: חימום מאכלים בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: גרם כיבוי בשבתהפינה של מרן: גרם כיבוי בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: גרם כיבוי בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין בויילר חשמלי ודוד שמש בשבתהפינה של מרן: דין בויילר חשמלי ודוד שמש בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: בישול בלח ודין בויילר חשמלי ודוד שמש בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: דבר שאינו מתכווין בשבתהפינה של מרן: דבר שאינו מתכווין בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דבר שאינו מתכווין בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין הכנת גלידה בשבתהפינה של מרן: דין הכנת גלידה בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין הכנת גלידה בשבת (יביע אומר)
עיקר מצות לבישת טלית קטן היא מתחת לבגדיועיקר מצות לבישת טלית קטן היא מתחת לבגדיוישי כהן2
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: עיקר מצות לבישת טלית קטן היא מתחת לבגדיו (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני טויית חוטי הציציות לשמההפינה של מרן: דיני טויית חוטי הציציות לשמהישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני טויית חוטי הציציות לשמה (יביע אומר)
מצוות התכלת בציצית וסדר עשיית הציציותמצוות התכלת בציצית וסדר עשיית הציציותישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מצוות התכלת בציצית וכיצד סדר עשיית הציציות (יביע אומר)
הפינה של מרן: סדר עטיפת טלית גדולהפינה של מרן: סדר עטיפת טלית גדולישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: סדר עטיפת טלית גדול (יביע אומר)
הפינה של מרן: סחיטת משקין בשבתהפינה של מרן: סחיטת משקין בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: סחיטת משקין בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: חשיבות כשרות התפיליןהפינה של מרן: חשיבות כשרות התפיליןישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: חשיבות כשרות כתיבת ועשיית התפילין (יביע אומר)
הפינה של מרן:  מוקצה ביום טובהפינה של מרן: מוקצה ביום טובישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מוקצה ביום טוב (יביע אומר)
הפינה של מרן: מלאכת טוחן ביום טובהפינה של מרן: מלאכת טוחן ביום טובישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מלאכת טוחן ביום טוב (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני הבערה ביום טובהפינה של מרן: דיני הבערה ביום טובישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני הבערה ביום טוב (יביע אומר)
הפינה של מרן: כיבוי ביום טובהפינה של מרן: כיבוי ביום טובישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: כיבוי ביום טוב (יביע אומר)
הפינה של מרן: מלאכת אוכל נפש  ביום טובהפינה של מרן: מלאכת אוכל נפש ביום טובישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין מלאכת אוכל נפש ומכשירי אוכל נפש ביום טוב (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין גרמא בשבתהפינה של מרן: דין גרמא בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: ה (יביע אומר)
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: דיני קיפול הטלית בשבתהפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: דיני קיפול הטלית בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני קיפול הטלית בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: עניית קדיש וקדושה בברכות הנהניןהפינה של מרן: עניית קדיש וקדושה בברכות הנהניןישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: עניית קדיש וקדושה בברכות הנהנין (יביע אומר)
הפינה של מרן:  דיני אמירה לגוי מבעוד יוםהפינה של מרן: דיני אמירה לגוי מבעוד יוםישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני אמירה לגוי מבעוד יום (יביע אומר)

שיעורי הרב עובדיה יוסף

מרן הרב עובדיה יוסף מסר בימי חייו אין ספור שיעורי תורה, כיכר השבת ריכז עבורכם שיעורי תורה מרכזיים שנאמרו במוצאי השבתות בבית הכנסת יחווה דעת

עדכונים
כיכר facebook