הפינה של מרן: דין שחיטה ביום טובהפינה של מרן: דין שחיטה ביום טובישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין שחיטה ביום טוב (יביע אומר)
הפינה של מרן: חומרת מוקצה ביום טובהפינה של מרן: חומרת מוקצה ביום טובישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: חומרת מוקצה ביום טוב (יביע אומר)
הפינה של מרן: הלכות מוקצההפינה של מרן: הלכות מוקצהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הלכות מוקצה (יביע אומר)
הפינה של מרן:  מלאכת טוחן ביום טובהפינה של מרן: מלאכת טוחן ביום טובישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מלאכת טוחן ביום טוב (יביע אומר)
הפינה של מרן: הולדת אש ביום טובהפינה של מרן: הולדת אש ביום טובישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הולדת אש ביום טוב (יביע אומר)
הפינה של מרן: בשבח ובחיוב לימוד התורה ובגודל הניסים שנעשו לישראלהפינה של מרן: בשבח ובחיוב לימוד התורה ובגודל הניסים שנעשו לישראלישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: בשבח ובחיוב לימוד התורה ובגודל הניסים שנעשו לישראל (יביע אומר)
הפינה של מרן:  דין החשמל והולדת אש ביום טובהפינה של מרן: דין החשמל והולדת אש ביום טובישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין החשמל והולדת אש ביום טוב (יביע אומר)
הפינה של מרן: זכור ושמור נאמרו בדיבור אחדהפינה של מרן: זכור ושמור נאמרו בדיבור אחדישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: זכור ושמור נאמרו בדיבור אחד (יביע אומר)
הפינה של מרן: הלכות ודיני קידוש ושיעוריםהפינה של מרן: הלכות ודיני קידוש ושיעוריםישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הלכות ודיני קידוש ושיעורים (יביע אומר)
הפינה של מרן: אין קידוש אלא במקום סעודההפינה של מרן: אין קידוש אלא במקום סעודהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: אין קידוש אלא במקום סעודה (יביע אומר)
הפינה של מרן:  עשות חפציך ביום קדשיהפינה של מרן: עשות חפציך ביום קדשיישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: עשות חפציך ביום קדשי (יביע אומר)
הפינה של מרן:  דיני אבילות בימי הספירההפינה של מרן: דיני אבילות בימי הספירהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני אבילות בימי הספירה (יביע אומר)
הפינה של מרן: מניית ימים ושבועות בספירת העומרהפינה של מרן: מניית ימים ושבועות בספירת העומרישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מניית ימים ושבועות בספירת העומר (יביע אומר)
הפינה של מרן: כללים בספיקות בספירת העומרהפינה של מרן: כללים בספיקות בספירת העומרישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: כללים בספיקות בספירת העומר (יביע אומר)
הפינה של מרן: מי שטעה בברכת השניםהפינה של מרן: מי שטעה בברכת השניםישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מי שטעה בברכת השנים (יביע אומר)
הפינה של מרן:  הלכות ליל הסדרהפינה של מרן: הלכות ליל הסדרישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הלכות ליל הסדר (יביע אומר)
הפינה של מרן: הלכות מצה בחג הפסחהפינה של מרן: הלכות מצה בחג הפסחישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הלכות מצה בחג הפסח (יביע אומר)
הפינה של מרן: מילוי השעון בשבתהפינה של מרן: מילוי השעון בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מילוי השעון בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין נותן טעם בימי הפסחהפינה של מרן: דין נותן טעם בימי הפסחישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין נותן טעם בימי הפסח (יביע אומר)
הפינה של מרן: בישול אחר בישול בלח בשבתהפינה של מרן: בישול אחר בישול בלח בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: בישול אחר בישול בלח בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: טעם לפגם בפסחהפינה של מרן: טעם לפגם בפסחישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: טעם לפגם בפסח (יביע אומר)
הפינה של מרן:  יום פורים דפרזיםהפינה של מרן: יום פורים דפרזיםישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: יום פורים דפרזים (יביע אומר)
הפינה של מרן: משלוח מנות ומתנות לאביוניםהפינה של מרן: משלוח מנות ומתנות לאביוניםישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: משלוח מנות ומתנות לאביונים (יביע אומר)
הפינה של מרן: השתלשלות הנסים במגילת אסתרהפינה של מרן: השתלשלות הנסים במגילת אסתרישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: השתלשלות הנסים במגילת אסתר (יביע אומר)
הפינה של מרן: סכום החיוב לזכר למחצית השקלהפינה של מרן: סכום החיוב לזכר למחצית השקלישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: סכום החיוב לזכר למחצית השקל (יביע אומר)
הפינה של מרן: מצוות חג הפוריםהפינה של מרן: מצוות חג הפוריםישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מצוות חג הפורים (יביע אומר)

שיעורי הרב עובדיה יוסף

מרן הרב עובדיה יוסף מסר בימי חייו אין ספור שיעורי תורה, כיכר השבת ריכז עבורכם שיעורי תורה מרכזיים שנאמרו במוצאי השבתות בבית הכנסת יחווה דעת

כיכר facebook