תנובה  יואלי דיקמן  דוד צדוק  בית שמש
הפינה של מרן: הלכות ליל הסדרהפינה של מרן: הלכות ליל הסדרישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הלכות ליל הסדר (יביע אומר)
הפינה של מרן: הלכות מצה בחג הפסחהפינה של מרן: הלכות מצה בחג הפסחישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הלכות מצה בחג הפסח (יביע אומר)
הפינה של מרן: מילוי השעון בשבתהפינה של מרן: מילוי השעון בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מילוי השעון בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין נותן טעם בימי הפסחהפינה של מרן: דין נותן טעם בימי הפסחישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין נותן טעם בימי הפסח (יביע אומר)
הפינה של מרן: בישול אחר בישול בלח בשבתהפינה של מרן: בישול אחר בישול בלח בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: בישול אחר בישול בלח בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: טעם לפגם בפסחהפינה של מרן: טעם לפגם בפסחישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: טעם לפגם בפסח (יביע אומר)
הפינה של מרן: יום פורים דפרזיםהפינה של מרן: יום פורים דפרזיםישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: יום פורים דפרזים (יביע אומר)
הפינה של מרן: משלוח מנות ומתנות לאביוניםהפינה של מרן: משלוח מנות ומתנות לאביוניםישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: משלוח מנות ומתנות לאביונים (יביע אומר)
הפינה של מרן: השתלשלות הנסים במגילת אסתרהפינה של מרן: השתלשלות הנסים במגילת אסתרישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: השתלשלות הנסים במגילת אסתר (יביע אומר)
הפינה של מרן: סכום החיוב לזכר למחצית השקלהפינה של מרן: סכום החיוב לזכר למחצית השקלישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: סכום החיוב לזכר למחצית השקל (יביע אומר)
הפינה של מרן: מצוות חג הפוריםהפינה של מרן: מצוות חג הפוריםישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מצוות חג הפורים (יביע אומר)
הפינה של מרן:  זכר למחצית השקלהפינה של מרן: זכר למחצית השקלישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: זכר למחצית השקל (יביע אומר)
הפינה של מרן:  נשים בקריאת פרשת זכורהפינה של מרן: נשים בקריאת פרשת זכורישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: נשים בקריאת פרשת זכור (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני פרשת זכורהפינה של מרן: דיני פרשת זכורישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני פרשת זכור (יביע אומר)
הפינה של מרן: גודל ומעלת מצוות הצדקההפינה של מרן: גודל ומעלת מצוות הצדקהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: גודל ומעלת מצוות הצדקה (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני השמעת קול בשבתהפינה של מרן: דיני השמעת קול בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני השמעת קול בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: תיקון כלי שיר בשבתהפינה של מרן: תיקון כלי שיר בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: תיקון כלי שיר בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: זכר למחצית השקלהפינה של מרן: זכר למחצית השקלישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: זכר למחצית השקל (יביע אומר)
הפינה של מרן: משנכנס אדר מרבין בשמחההפינה של מרן: משנכנס אדר מרבין בשמחהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: משנכנס אדר מרבין בשמחה (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני סחיטה באוכלין ובמשקין בשבתהפינה של מרן: דיני סחיטה באוכלין ובמשקין בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני סחיטה באוכלין ובמשקין בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: מלאכת דש בשבתהפינה של מרן: מלאכת דש בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מלאכת דש בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: מלאכת טוחן בשבתהפינה של מרן: מלאכת טוחן בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מלאכת טוחן בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: דיני עירוב בשבתהפינה של מרן: דיני עירוב בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני עירוב בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: הלכות סתירה בשבתהפינה של מרן: הלכות סתירה בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הלכות סתירה בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: דין אוהל בשבתהפינה של מרן: דין אוהל בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין אוהל בשבת (יביע אומר)
הפינה של מרן: מלאכת בונה בשבתהפינה של מרן: מלאכת בונה בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מלאכת בונה בשבת (יביע אומר)

שיעורי הרב עובדיה יוסף

מרן הרב עובדיה יוסף מסר בימי חייו אין ספור שיעורי תורה, כיכר השבת ריכז עבורכם שיעורי תורה מרכזיים שנאמרו במוצאי השבתות בבית הכנסת יחווה דעת

כיכר facebook