ישי ריבו  באבוב  גד אלבז  מסתערבים
הפינה של מרן: דיני הכשרת כלים לפסחהפינה של מרן: דיני הכשרת כלים לפסחישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני הכשרת כלים לפסח (יביע אומר)
הפינה של מרן: המשך הלכות ברכת האילנותהפינה של מרן: המשך הלכות ברכת האילנותישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: המשך הלכות ברכת האילנות (יביע אומר)
הפינה היומית של מרן זצ"ל:  הלכות ברכת האילנותהפינה היומית של מרן זצ"ל: הלכות ברכת האילנותישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הלכות ברכת האילנות (יביע אומר)
הפינה היומית של מרן זצ"ל: דין נותן טעם בימי הפסחהפינה היומית של מרן זצ"ל: דין נותן טעם בימי הפסחישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין נותן טעם בימי הפסח (יביע אומר)
הפינה של מרן: מכירת חמץ לגוי בפסח וספק חמץ בפסחהפינה של מרן: מכירת חמץ לגוי בפסח וספק חמץ בפסחישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני מכירת חמץ לגוי בפסח וספק חמץ בפסח (יביע אומר)
הפינה של מרן: חיטה מבוקעת שנמצאה בתבשיל בפסחהפינה של מרן: חיטה מבוקעת שנמצאה בתבשיל בפסחישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: חיטה מבוקעת שנמצאה בתבשיל בימי הפסח (יביע אומר)
הפינה היומית של מרן זצ"ל: חמץ בפסח במשהוהפינה היומית של מרן זצ"ל: חמץ בפסח במשהוישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: חמץ בפסח במשהו (יביע אומר)
הפינה היומית של מרן זצ"ל: מדוע חמץ אפילו באלף לא בטילהפינה היומית של מרן זצ"ל: מדוע חמץ אפילו באלף לא בטילישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מדוע חמץ בפסח אפילו באלף לא בטיל (יביע אומר)
הפינה היומית של מרן זצ"ל: קופסת שימורים בשבתהפינה היומית של מרן זצ"ל: קופסת שימורים בשבתישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: קופסת שימורים בשבת (יביע אומר)
הפינה היומית של מרן זצ"ל: סיכום הלכות תיקון כלי בשבתהפינה היומית של מרן זצ"ל: סיכום הלכות תיקון כלי בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: סיכום הלכות תיקון כלי בשבת (יביע אומר)
הפינה היומית של מרן זצ"ל: מתקן מנא בשבתהפינה היומית של מרן זצ"ל: מתקן מנא בשבתישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מתקן מנא בשבת (יביע אומר)
הפינה היומית של מרן זצ"ל:  פרשת פרההפינה היומית של מרן זצ"ל: פרשת פרהישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: פרשת פרה (יביע אומר)
הפינה היומית של מרן זצ"ל: פרשת זכור - מחיית עמלקהפינה היומית של מרן זצ"ל: פרשת זכור - מחיית עמלקישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: פרשת זכור - מחיית עמלק (יביע אומר)
הפינה היומית של מרן זצ"ל: תענית אסתרהפינה היומית של מרן זצ"ל: תענית אסתרישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: תענית אסתר (יביע אומר)
הפינה של מרן: המגילה נכתבה לכל האומותהפינה של מרן: המגילה נכתבה לכל האומותישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מגילת אסתר נכתבה לכל האומות (יביע אומר)
הפינה היומית של מרן זצ"ל: הניסים במגילההפינה היומית של מרן זצ"ל: הניסים במגילהישי כהן1
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הניסים שבמגילת אסתר (יביע אומר)
הפינה היומית של מרן זצ"ל: זכר למחצית השקלהפינה היומית של מרן זצ"ל: זכר למחצית השקלישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: זכר למחצית השקל (יביע אומר)
הפינה היומית של מרן זצ"ל: נשים בקריאת פרשת זכורהפינה היומית של מרן זצ"ל: נשים בקריאת פרשת זכורישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: נשים בקריאת פרשת זכור (יביע אומר)
הפינה היומית של מרן זצ"ל: פרשת תרומההפינה היומית של מרן זצ"ל: פרשת תרומהישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דבר תורה לפרשת תרומה (יביע אומר)
הפינה היומית של מרן: סנגוריית המלאכיםהפינה היומית של מרן: סנגוריית המלאכיםישי כהן
מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: סנגוריית המלאכים על עם ישראל (יביע אומר)
קבלת התורה : שיחתו של מרן פוסק הדור זצ"לקבלת התורה : שיחתו של מרן פוסק הדור זצ"לישי כהן2
ערב חג השבועות, שעות לפני התקדש חג מתן תורה, האתר החרדי "כיכר השבת" מגיש סדרת שיחות חיזוק לקראת היום הנעלה • צפו בשיחתו של מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל (יהדות)
מיוחד: שיעורו של הגר"ע יוסף לפסחמיוחד: שיעורו של הגר"ע יוסף לפסחישי כהן4
במהלך כנס "ועתה כתבו לכם" בבנייני האומה שנערך ביום חמישי מסר מרן פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף שיעור מיוחד לחג הפסח • 'כיכר השבת' מגיש את השיעור במלואו (יהדות)
שומע כעונה? כל הלכות פרשת זכורשומע כעונה? כל הלכות פרשת זכורישי כהן
צפו בשיעור היומי של מרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף הנמסר בבית מדרשו ברחוב הקבלן בירושלים. השיעור עוסק בהלכות 'שבת זכור' והאם 'שומע כעונה'? צפו (יהדות, מה הדין)
הגר"ע יוסף - הרב עובדיה: "לבטל את בין הזמנים"הרב עובדיה: "לבטל את בין הזמנים"ישי כהן128
על רקע הקולות לגיוס החרדים, קורא מרן הרב עובדיה יוסף לבטל את חופשת בין הזמנים בישיבות: "אנחנו מקופים בשונאים. מי יציל אותנו? התורה!" (חרדים)
הגר"ע על רקע הר הבית (צילום: פלאש 90) - הגר"ע: העולים להר הבית - חייבים כרתהגר"ע: העולים להר הבית - חייבים כרתישי כהן89
קמפיין של פעילים המארגנים עליות המוניות להר הבית הציג פסק הלכה של מרן הגר"ע יוסף, המתיר לכאורה לעלות להר. אתמול משיב הגר"ע לעולים: "איסור חמור"
"אשתך לא מסכימה לשלוח את הבן לישיבה? תעשה איומים""אשתך לא מסכימה לשלוח את הבן לישיבה? תעשה איומים"יוני גבאי39
ציבור החוזרים בתשובה מתמודד עם לא מעט קשיים ודילמות ● בשיעורו השבועי של נשיא מועצת חכמי התורה, מרן הרב עובדיה יוסף, התייחס הגר"ע למקרה שבו האישה מסרבת לשלוח את הבן לישיבה חרדית: "תעשה איומים, תעשה כל מיני דברים. אפילו בשקר". צפו בוידאו (אקטואליה, ביהדות)

שיעורי הרב עובדיה יוסף

מרן הרב עובדיה יוסף מסר בימי חייו אין ספור שיעורי תורה, כיכר השבת ריכז עבורכם שיעורי תורה מרכזיים שנאמרו במוצאי השבתות בבית הכנסת יחווה דעת

עדכונים
כיכר facebook